Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Is jouw paritair comité (nog altijd) het juiste?

De sociale partners in jouw sector maken heel wat afspraken over wat jij als werkgever mag en moet doen. Dat gebeurt via een overlegorgaan genaamd ‘paritair comité’, kortweg PC. Wanneer indexeren welke lonen? Hoeveel overuren zijn toegelaten? Het antwoord vind je in de cao’s van jouw PC. Belangrijk dus om te weten tot welk PC je behoort.

25 april 2023

Ben je aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex, of ben je dat van plan? Dan is één van de eerste vragen welk paritair comité bevoegd is voor jou en je werknemer(s). Natuurlijk helpen we jou graag met die vraag. Maar waarom is dat PC nu zo belangrijk? Kan je zelf een PC kiezen? En kan een PC wijzigen? Lees even mee.

Wat is een paritair comité?

Een paritair comité is een structuur waarin een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in een sector. Denk aan geldzaken zoals minimumlonen, premies, vervoerskosten maar ook aan arbeidsregelingen die je enkel in specifieke sectoren vindt.

Voorbeelden

In de horecasector kan je een flexijobber of een extra tewerkstellen. Zo kan je extra personeel inzetten in het weekend of een abnormale drukte in je zaak opvangen.

In de bouwsector zorgt het weer er soms voor dat bouwvakkers hun werk niet kunnen doen. Denk aan vriestemperaturen, extreme hitte of een natgeregende gevel die moet geschilderd worden. In dat geval kunnen werkgever en werknemer terugvallen op tijdelijke werkloosheid door slecht weer, ook bekend als ‘weerverlet’.

Kwamen de onderhandelaars tot een akkoord? Dan noteren ze de afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst of cao. In tegenstelling tot een arbeidsovereenkomst tussen één werkgever en werknemer, gelden de afspraken van zo’n cao in één klap voor heel wat werkgevers en werknemers in de sector.

Soms onderhandelt het PC op eigen initiatief, soms in opdracht van de regering. Daarnaast hebben de PC’s onder meer als taak om toe te zien op de naleving van de cao’s, om te bemiddelen en om te adviseren.

Kan ik zelf mijn paritair comité kiezen?

In België bestaan er maar liefst 164 paritaire comités, die elk een nummer hebben. Het grootste PC is het aanvullend paritair comité nr. 200 voor de bedienden. Sommige PC’s zijn onderverdeeld in paritaire subcomités.

Als werkgevers of werknemer mag je niet kiezen tot welk PC je behoort, elk PC heeft een bevoegdheidsgebied. Beantwoordt de hoofdactiviteit van de werkgever aan de beschrijving van dat toepassingsgebied? Dan is dat het PC waartoe de werkgever en de werknemers behoren.

Heb je een cafétje op de grote markt in Leuven dan behoor je tot het paritair comité 302 voor de horecasector.

Ben je daarentegen een dakwerker, dan behoor je tot het paritair comité 124 voor het bouwbedrijf.

Voor elk van deze sectoren gelden er andere loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat is logisch want de uitgeoefende activiteiten zijn ook zeer verschillend.

Bestaat er geen specifiek bevoegdheidsgebied voor jouw hoofdactiviteit? Dan val je terug op het aanvullend PC nr. 100 voor arbeiders en het aanvullend PC nr. 200 voor bedienden.

Als werkgever kan je soms tot meerdere paritaire comités tegelijk behoren, namelijk als er voor jouw hoofdactiviteit een afzonderlijk PC bestaat voor arbeiders en bedienden. In dat geval speelt de functie van de werknemer wel een rol. Je moet dan immers nagaan of de werknemer vooral handen- of hoofdarbeid uitvoert. De werknemer zelf kan slechts tot één paritair comité behoren per werkgever.

Mijn hoofdactiviteit wijzigt. Mijn PC dus ook?

De eerdere voorbeelden over flexi’s, extra’s en weerverlet tonen aan waarom het zo belangrijk is om tot het juiste paritair comité te behoren en de juiste loon-en arbeidsvoorwaarden toe te passen.

Door de regels van het juiste PC toe te passen, vermijd je bovendien dus ook problemen met je werknemers, de vakbond, de inspectiediensten en de RSZ.

Denk hier aan wanneer jouw onderneming haar hoofdactiviteit wijzigt, of een bijkomende activiteit gaat doen. Je moet dit altijd - en zo snel mogelijk – doorgeven aan jouw sociaal secretariaat. Een nieuwe (hoofd)activiteit kan namelijk een nieuw paritair comité bevoegd maken voor jouw onderneming, met nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden.

Voorbeeld

De onderneming Spark is een algemene bouwonderneming en behoort tot het PC 124 (bouw). Omdat klanten steeds meer vragen naar elektriciteitswerken, beslist zaakvoerder Luc om zich om te scholen tot elektricien.

Luc neemt contact op met zijn Securex Legal Advisor. Ze concluderen dat Spark – hoewel het nog altijd bouwwerken aanneemt – zich nu vooral profileert op elektriciteitswerken en hier ook de meeste omzet uit haalt. Luc moet overschakelen naar het paritair subcomité nr. 149.01 voor de elektriciens (installatie en distributie) en de bijhorende loon- en arbeidsvoorwaarden toepassen voor zijn personeel.

Conclusie? Je kan niet zomaar kiezen om van paritair comité te verhuizen. Maar als de hoofdactiviteit van jouw onderneming wijzigt, kan er wel een ander paritair comité bevoegd worden.

Hoe Securex jou helpt

Wijzigt de activiteit van jouw onderneming? Neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw Securex Client Advisor via myHR@securex.be. Dankzij de juiste informatie kan ons sociaal secretariaat de lonen correct blijven berekenen en vermijd je bovendien tijdrovende en kostelijke conflicten met je werknemers, de vakbond of de inspectiediensten.

Twijfel je welk PC bevoegd is voor jouw onderneming? Jouw Securex Legal Advisor kan je helpen met het toekennen van het juiste paritaire comité. Contacteer ons via myHR@securex.be.

Weten welke loon- en arbeidsvoorwaarden er gelden in jouw paritair comité? Log dan in op Lex4You, klik door naar Paritaire Comités en selecteer jouw PC.

Meer weten over paritaire comités, cao’s en sociaal overleg? We leggen het haarfijn uit in ons thema ‘Sociaal overleg’ op Lex4You.

Bron