Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De opdrachten en samenstelling van een PC of PSC

Wat zijn de opdrachten van een PC of een PSC?

Hier vindt u alle info over de opdrachten van een paritair comité (PC) of een paritair subcomité (PSC).

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2024

De verschillende opdrachten van de PC's en de PSC's zijn:

  • Cao's sluiten over kwesties die hun sector aanbelangen
  • Sociale conflicten tussen werkgevers en werknemers voorkomen of bijleggen. Hiertoe kan binnen het PC een verzoeningsbureau worden opgericht
  • Adviseren van de Regering, de NAR of de CRB, op hun verzoek of op eigen initiatief
  • Uitvoeren van elke andere taak die hen door of krachtens de wet wordt toevertrouwd

Deze laatste bevoegdheden zijn van diverse aard en hebben bijvoorbeeld tot doel:

  • De economische of technische reden te erkennen bij het ontslag van een beschermde werknemer
  • De geschillen oplossen die zich kunnen voordoen bij het opstellen van het arbeidsreglement
Alle artikelen over De opdrachten en samenstelling van een PC of PSC