Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Paritaire comités (PC's) en subcomités

Op basis van de activiteiten van uw onderneming wordt u ingedeeld in een bepaald paritair comité (PC) of sub-PC. In uw comité worden de minimumlonen en de arbeidsduur in uw sector vastgelegd. Ontdek hier hoe een paritair comité is samengesteld en wat er moet gebeuren als er een ander PC bevoegd zou worden voor uw onderneming.

De opdrachten en samenstelling van een PC of PSC

Elk privébedrijf in België maakt deel uit van een PS of een PSC. Maar wat is hun taak? En hoe zijn ze samengesteld?

De bepaling van het correcte PC of PSC

Deel uitmaken van het correcte PC of PSC is belangrijk. Dat bepaalt immers de arbeidsduur in uw bedrijf en het loon van uw werknemers. Hoe wordt bepaald welk PC of PSC voor uw bedrijf het correcte is?

De wijziging van een PC of PSC

Soms wijzigt het toepassingsgebied van een PC of PSC. Of verandert de activiteit van uw bedrijf. In die gevallen moet u misschien van PC of PSC veranderen. Wat moet er dan gebeuren en hoe verloopt die procedure?

Bijkomende informatie

Hier vindt u meer info over de PC’s of PSC’s op Lex4You.