Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Is je arbeidsreglement in lijn met de arbeidsdeal en andere wetten?

De rechten en plichten van jou en je werknemers kregen eind 2022 enkele updates. De meest spraakmakende wijziging was dat werknemers drie keer per jaar geen ziektebriefje moeten bezorgen voor één dag ziekte. Door alle wijzigingen moest je ook arbeidsreglement aanpassen. Nog niet gebeurd? Maak er snel werk van, want er zijn sancties mogelijk.

28 juni 2023

Wat wijzigde er eind 2022?

Eind 2022 traden er vier arbeidsrechtelijke wetten in werking. Die veranderden de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Het gaat om:

De wijzigingen van zowel jouw rechten en plichten als die van jouw werknemers, maken dat je ook je arbeidsreglement moet aanpassen. Zo vermijd je sancties omdat je arbeidsreglement niet in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving.

Pas je arbeidsreglement zo snel mogelijk aan

Als je arbeidsreglement niet helemaal in orde is, kan je een sanctie van niveau 2 oplopen.  De deadline om je arbeidsreglement in orde te brengen, is inmiddels verstreken. Als je arbeidsreglement niet helemaal in orde is, kan je dus vandaag al een sanctie van niveau 2 oplopen.

Dat betekent dat de strafrechter je een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro kan opleggen per inbreuk.

Komt de strafrechter niet tussen? Dan kunnen de inspectiediensten je een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro opleggen 

Zulke boetes kan je nochtans perfect vermijden. Controleer best nu of je jouw arbeidsreglement hebt aangepast. Is dat nog niet gebeurd? Doe dat dan zo snel mogelijk, bijvoorbeeld met de bijlage van Securex.

Pas je arbeidsreglement aan met onze hulp

Om je te helpen die sanctie te vermijden, hebben de experts van Securex een bijlage opgesteld die je bij je arbeidsreglement kan voegen. Met die bijlage voer je in één beweging negen wijzigingen door in je arbeidsreglement.

Update je arbeidsreglement met negen wijzigingen door gebruik te maken van de bijlage. Verbeter de naleving en actualiseer je regels en voorschriften vandaag nog.

Sommige wijzigingen zijn niet verplicht.

Bedrijven met minder dan 50 werknemers op 1 januari van een bepaald jaar kunnen voor dat jaar voorzien dat werknemers toch voor elke dag een ziektebriefje moeten bezorgen. Als werkgever heb je de keuze om die uitzondering wel of niet in te voeren. Je kunt de wijziging dus uit de bijlage verwijderen als je dat wenst. Andere wijzigingen, zoals de nieuwe vermeldingen voor deeltijdse werknemers zijn wel verplicht. Die moet je dus zeker in je arbeidsreglement opnemen.

Onze bijlage bevat de volgende wijzigingen:

  1. De nieuwe regels over de bekendmaking van de deeltijdse uurroosters
  2. De nieuwe regels over de plaats van tewerkstelling
  3. De nieuwe bepalingen over de mogelijkheid van je werknemers om concurrerende activiteiten uit te voeren
  4. De bepaling over de wijziging van uurroosters bij ploegenarbeid
  5. De verduidelijking van de regels over de bijkomende uren van deeltijders en de mogelijkheid voor deeltijdse werknemers om een overeenkomst met meer uren te vragen. En dat als die uren beschikbaar worden in je bedrijf
  6. De nieuwe regels over  ziekte en het re-integratietraject. De clausule geeft je als onderneming met minder dan 50 werknemers de mogelijkheid om toch altijd een doktersattest te vragen
  7. De opname van het nieuwe zorgverlof bij de bepalingen over het verlof om dwingende reden
  8. De nieuwe regels over het recht op opleidingen
  9. De vermelding over de verjaringstermijnen in het arbeidsrecht

Hoe koop je deze bijlage aan?

Heel eenvoudig. Je surft naar onze e-Shop via de knop op deze pagina (rechts als je via je pc surft). Na jouw aankoop ontvang je onmiddellijk jouw bijlage. Dat kan ook als je geen klant van Securex bent.

Klanten met het Service Pack Legal Advice kunnen het document hier downloaden.

Je kan die bijlage eventueel ook via je Securex Legal Advisor aankopen. Die kan je contacteren via myHR@securex.be.  

Nog bijkomende vragen?

Heb je nog vragen over deze wijzigingen aan je arbeidsreglement? Dan kan je ook bij je Securex Legal Advisor terecht via myHR@securex.be.  

Arbeidsdeal
Arbeidsreglement