Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in maart 2024 op HR-vlak?

In maart bereid je je best voor op enkele veranderingen en deadlines, zoals het opstellen van een opleidingsplan. Daarnaast moeten werkgevers die nacht- en ploegenpremies toekennen, ie binnenkort juridisch verankeren. We geven je hier alvast een overzicht van wat er op HR-vlak beweegt in maart.

27 februari 2024

Trillium: jaarlijks overzicht van jouw RSZ-kortingen

Tussen 1 februari en 10 maart bezorgt de RSZ aan de meeste werkgevers een jaarlijks overzicht van de RSZ-verminderingen die ze tijdens het voorbije jaar genoten. Dat overzicht kreeg de naam Trillium.

Je moet die informatie binnen de maand na ontvangst meedelen aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. Als je geen van beide organen hebt, dan moet het document geraadpleegd kunnen worden op de plaats waar ook uw arbeidsreglement geconsulteerd kan worden.

De RSZ verstuurt het overzicht naar je e-Box Enterprise. Denk er aan om het document daar zelf af te halen.

Opleidingsplan

Als werkgever met minstens twintig werknemers moet je één keer per jaar een opleidingsplan opmaken en registreren. De deadline hiervoor is 31 maart 2024. In dat plan moet je de formele en informele opleidingen in je bedrijf opnemen. Bovendien moet je ook aandacht besteden aan specifieke doelgroepen.

Lees meer: verplicht opleidingsplan.

Nacht- en ploegenarbeid: veranker dit juridisch vóór april

Vanaf 1 april 2024 komt er voor de vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid een extra voorwaarde.

Zo zal de toekenning van de nacht-/ploegenpremie moeten opgenomen zijn in een cao, het arbeidsreglement of een arbeidsovereenkomst. Breng dit zeker in orde, zodat je vanaf 1 april verder van dit fiscaal voordeel kan genieten.

Lees meer: vrijstelling nacht- en ploegenarbeid - Nieuwe verplichting vanaf april.

Van winter- naar zomeruur: impact op het loon?

In de nacht van zaterdag 30 maart op zondag 31 maart draaien we de klok opnieuw een uur vooruit, van 2 uur naar 3 uur. Voor de meeste mensen betekent dat een uur minder slaap, maar wie die nacht in ploegen werkt zal dus een uur minder werken.

De problemen rond verloning van werknemers in ploegenarbeid bij overschakeling naar zomeruur of winteruur worden geregeld door de cao nr. 30 van 28 maart 1977. Je leest er alles over in ons thema-artikel ploegenarbeid.

Bronnen

Fiscaal nieuws
Arbeidsdeal