Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het opleidingsrecht in PC 200

In het paritair comité 200 werd er een nieuwe CAO over het opleidingsrecht gesloten. Welke de specifieke opleidingsmaatregelen in jouw sector zijn voor de periode 2024-2028 lees je hier.

5 maart 2024

Het opleidingsplan

In de arbeidsdeal werd een individueel recht op opleiding vastgelegd. Sinds 1 januari 2024 hebben voltijdse werknemers recht op een opleidingskrediet van  vijf dagen opleiding per jaar.

Deze opleidingen moeten ook jaarlijks het voorwerp uitmaken van een verplicht opleidingsplan als je meer dan 20 werknemers hebt. De deadline hiervoor is 31 maart.

Lees meer: denk aan je opleidingsplan

Wanneer je behoort tot het PC 200 en je stelt als werkgever met minder dan 20 werknemers toch een opleidingsplan op dan kan je genieten van een extra premie van 500 euro. 
Lees meer : Opleiding (sfonds200.be)
 

Bestaat er nog een sectoraal opleidingsplan voor PC 200?

Het antwoord is neen. Tot voor kort moest je een sectoraal opleidingsplan hebben om o.a.van een opleidingspremie te kunnen genieten.

Sinds 1 januari 2024 is dat niet meer nodig.

Voor welke opleiding je een premie kan genieten en hoe je deze moet aanvragen vind je bij CEVORA (dat is het opleidingsfonds voor PC 200). Lees meer :  opleidingspremies voor werkgevers.

Het aantal opleidingsdagen in PC 200

Om de vijf dagen opleiding per jaar te halen, werken bepaalde sectoren met een groeitraject. 

In PC 200 werd er ook gebruik gemaakt van een groeitraject, bovendien werd er ook een onderscheid gemaakt naargelang de onderneming meer of minder dan 20 werknemers telt.

Je bedrijf telt 20 werknemers of meer.

Telt je bedrijf 20 werknemers of meer, dan zal je de 5 verplichte dagen individueel opleidingsrecht niet onmiddellijk moeten toekennen.

De toekenning van deze 5 dagen wordt gespreid over 5 jaar :

  • Vanaf 1 januari 2024 moet elk van je werknemers (voltijds equivalent) 3 dagen individuele opleiding per jaar aangeboden krijgen.
  • Vanaf 1 januari 2026 worden dit 4 dagen
  • Pas vanaf 1 januari 2028 worden dit 5 dagen

Je bedrijf telt minder dan 20 werknemers.

Telt je bedrijf minder dan 20 werknemers dan hebben je werknemers recht op één dag individueel opleidingsrecht per jaar.

Wat met de collectieve opleidingsdagen?

Ook het collectief opleidingsrecht bestaat nog steeds, maar enkel voor de bedrijven met minder dan 20 werknemers.

Collectief recht voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2025 - gemiddeld per voltijds equivalent per periode van 2 jaar

Van 10 tot 19 werknemers

4,5 dagen

Van 1 tot 9 werknemers

4 dagen

Het verschil met het individueel opleidingsrecht, is dat de werkgever hier zelf bepaald hoe hij deze dagen verdeeld worden onder zijn werknemers.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je extra hulp nodig bij het opstellen van je opleidingsplan, of laat je je plan eens graag nalezen?

Onze consultants kunnen je hierbij helpen. Neem gerust contact via consultinglegal@securex.be

Bronnen

Bedienden (PC 200)
Arbeidsdeal