Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster? Nog 1 maand om je arbeidsreglement aan te passen

De arbeidsdeal verlengde de voorafgaande kennisgevingstermijn van het variabel uurrooster van vijf naar zeven werkdagen. Als werkgever moet je die verlengde termijn meestal ook opnemen in je arbeidsreglement. Je hebt nog tot 20 augustus 2023 om je arbeidsreglement aan die nieuwe regels aan te passen.

20 juli 2023

Wat bepaalde de arbeidsdeal over de variabele uurroosters?

Zoals je kon lezen in ons artikel van 26 oktober 2022, moeten de variabele uurroosters van je deeltijdse werknemers zeven in plaats van vijf werkdagen vooraf worden meegedeeld.

In de wet werd wel bepaald dat je nog tot negen maanden na de inwerkingtreding ervan kreeg om je arbeidsreglement aan te passen. Dat betekent dat je het arbeidsreglement vóór 20 augustus 2023 moet aanpassen.

En wat met sectoren waarin kortere bekendmakingstermijnen worden vastgelegd?

Sommige paritaire comités legden in het verleden kortere termijnen vast om de uurroosters bekend te maken. Via een sectorale cao kon de bekendmakingstermijn immers verkort worden tot één werkdag. Ook dat minimum werd verhoogd. Sinds de arbeidsdeal bedraagt de minimumtermijn die in een sectorale cao kan worden vastgelegd drie werkdagen.

Als in jouw sector een termijn van minder dan drie werkdagen werd voorzien, verhoogde de bekendmakingstermijn op 1 januari 2023 automatisch tot zeven werkdagen. Je sector kan natuurlijk een cao afsluiten waarin de termijn op drie of meer werkdagen wordt vastgelegd.

Op die regel over de automatische verhoging, worden er in de wet vier uitzonderingen voorzien:

  1. In PC 121 werd een sectorale cao van onbepaalde duur afgesloten die een bekendmakingstermijn van één werkdag voorziet. Als werkgever kan je van die termijn gebruik maken bij onvoorziene omstandigheden én als je werknemer akkoord gaat. Deze termijn blijft van toepassing zolang de sectorale cao van kracht blijft.
  2. In PC 145 werd een sectorale cao van onbepaalde duur afgesloten die een bekendmakingstermijn van 24 uur voorziet. Als werkgever kan je van die termijn gebruik maken bij onvoorziene omstandigheden én als je bedrijf hoofdzakelijk in de champignonteelt actief is. Bovendien moet je bedrijf minder dan 20 werknemers tellen. Deze termijn blijft van toepassing zolang de sectorale cao van kracht blijft.
  3. In PC 200 werd een sectorale cao van onbepaalde duur afgesloten die een bekendmakingstermijn van één werkdag voorziet. Als werkgever kan je van die termijn gebruik maken bij onvoorziene omstandigheden én als je een autorijschool hebt. Deze termijn blijft van toepassing zolang de sectorale cao van kracht blijft.
  4. In PC 302 werd de bekendmakingstermijn sinds 1 januari 2023 automatisch op drie werkdagen gebracht.

Hoe pas je je arbeidsreglement aan?

Als je deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst hebt, en er zijn geen specifieke sectorale bepalingen op jouw bedrijf van toepassing, moet je dus je arbeidsreglement aanpassen.

Hoe je dat moet doen, kan je nalezen in ons dossier over het arbeidsreglement op Lex4You. Er bestaat een procedure voor een wijziging als je een ondernemingsraad hebt, en een andere als je geen ondernemingsraad hebt.

Wat doet Securex voor jou?

Via Securex kan je een modelbijlage bij je arbeidsreglement met alle aanpassingen uit de arbeidsdeal aankopen. De aanpassing van de bekendmakingstermijnen maakt deel uit van die bijlage.

Je kan die bijlage aankopen via de knop aan de rechterzijde van je scherm. Of je kan de bijlage ook aankopen via je Securex Legal Advisor, die je contacteert via myHR@securex.be.

Bron

Arbeidsreglement