Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Deeltijders moeten weldra hun uurrooster 7 werkdagen vooraf krijgen

Binnenkort moet je de variabele werkroosters van je deeltijdse werknemers minstens zeven werkdagen op voorhand bekendmaken, in plaats van vijf dagen vooraf. Die verlenging is een gevolg van de arbeidsdeal.

26 oktober 2022

Update 10 november 2022: deze wet werd op 10 november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze maatregel treedt op zondag 20 november 2022 in werking.

De nieuwe verwittigingstermijn van ten minste zeven werkdagen moet zorgen voor een betere werk-privébalans. Deeltijdse werknemers krijgen hierdoor immers sneller zicht op hun definitieve uurrooster.

Sectorale afwijking mogelijk

Stel je deeltijders tewerk met variabele werkroosters? Dan moet je hun variabele werkrooster minstens zeven werkdagen op voorhand bekendmaken. Tot nu toe bedroeg die termijn vijf werkdagen.

Een sectorale cao kan die termijn van zeven dagen verlengen of inkorten. Toch zal de termijn nooit korter mogen zijn dan drie werkdagen (tot nu toe was dit één werkdag).

Momenteel voorzien onder meer de paritaire comités nr. 121, 145, 145.070 (paddenstoelen) en 302 een afwijking.

Overgangsregeling voor bestaande sectorale cao’s

De meeste sectoren waar het uurrooster nu minder dan drie werkdagen vooraf moet worden bekendgemaakt, moeten tegen 31 december 2022 actie ondernemen. In die sectoren is immers de algemene overgangsmaatregel van toepassing.

In andere sectoren zal vanaf 1 januari 2023 automatisch de termijn van drie werkdagen van toepassing worden. Dat is het geval in de Horeca en de textielverzorging.

Tot slot zijn er drie sectoren, de tuinbouw, schoonmaak en de autorijscholen in PC 200, waar de bestaande cao’s van toepassing blijven tot hun geldigheidsduur verstreken is. Die sectoren hebben tot dan de tijd om een nieuwe regeling uit te werken.  

Algemene overgangsmaatregel

In sectoren waar een cao een verwittigingstermijn van minder dan drie dagen voorziet, heeft men tot 31 december 2022 de tijd om een nieuwe cao af te sluiten. Die nieuwe cao moet het nieuwe minimum van drie werkdagen respecteren.

De oude cao met een bekendmakingstermijn van minder dan drie werkdagen blijft geldig tot er een nieuwe cao wordt gesloten, weliswaar ten laatste tot en met 31 december 2022.

Op Lex4You kan je dit terugvinden voor jouw paritair comité onder het thema arbeidsduur

Sluit men geen of niet tijdig een nieuwe cao af, dan zal vanaf 1 januari 2023 de nieuwe termijn van zeven dagen gelden.

Overgangsmaatregel in de Horeca (PC 302) en textielverzorging (PC 110)

In de sectoren van de horeca- en textielverzorging is de overgangsregeling iets soepeler. Als men daar in 2022 geen nieuwe cao afsluit, dan zal vanaf 1 januari 2023 automatisch een verwittigingstermijn van drie dagen gelden.

In het paritair comité (PC) nr. 302 moeten de variabele deeltijdse werkroosters momenteel 48 uur op voorhand bekendgemaakt worden.

Lees meer: Deeltijdse arbeid in PC 302

In PC 110 moeten de variabele deeltijdse werkroosters momenteel vijf dagen op voorhand bekendgemaakt worden, tenzij een speciale procedure wordt gevolgd die deze termijn inkort tot 24 uur.

Lees meer: Deeltijdse arbeid in PC 110.001, 110.002, 110.003

Deze sectoren kunnen uiteraard nog steeds een nieuwe cao sluiten na 31 december 2022. De cao zal de termijn van drie werkdagen moeten naleven.

Overgangsmaatregel in Tuinbouw (PC 145), schoonmaak (PC 121) en autorijscholen (PC 200)

In de sectoren van de tuinbouw (PC 145) en schoonmaak (PC 121) is de overgangsregeling nog soepeler. Dat geldt ook voor de autorijscholen in PC 200. Daar moeten er voorlopig geen nieuwe cao's afgesloten worden. De huidige cao's blijven gewoon van kracht tot hun geldigheidsduur verstreken is, ook al valt die datum na 31 december 2022.

In de tuinbouw- en schoonmaaksector moeten de variabele deeltijdse werkroosters momenteel 48 uur op voorhand bekendgemaakt worden.

Wat de activiteiten van rijscholen in PC 200 betreft, geldt normaal gezien een verwittigingstermijn van vijf dagen, ofwel zo spoedig mogelijk wanneer er zich een uitzonderlijke situatie voordoet.

Vergeet je arbeidsreglement niet aan te passen 

Bestaat er in jouw onderneming momenteel al variabele deeltijdse tewerkstelling? Dan zal je jouw arbeidsreglement moeten aanpassen binnen de negen maanden na de invoering van de verlengde bekendmakingstermijnen. De nieuwe regels zullen dan van toepassing zijn vanaf de aanpassing van je arbeidsreglement, en ten laatste wanneer jouw termijn van negen maanden verstreken is.

Inwerkingtreding

Gelet op de publicatiedatum van de wet, moet je je arbeidsreglement vóór 20 augustus 2023 aanpassen.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over de bekendmaking van het variabel deeltijds uurrooster of wens je begeleiding bij de wijziging van jouw arbeidsreglement? Contacteer dan jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Raadpleeg ook onze thema’s Arbeidsreglement en Variabel uurrooster op basis van een vaste arbeidsregeling.

Bron

Arbeidsdeal
Arbeidsreglement
Arbeidsduur