Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Landingsbanen

Hoeveel bedraagt de uitkering voor een eindeloopbaantijdskrediet?

De werknemers die recht hebben op een uitkering in het kader van hun eindeloopbaantijdskrediet, ontvangen een verhoogde uitkering in vergelijking met de onderbrekingsuitkering in het kader van het gewone tijdskrediet.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Bedrag

De werknemers die recht hebben op een uitkering in het kader van hun eindeloopbaantijdskrediet, ontvangen een verhoogde uitkering in vergelijking met de onderbrekingsuitkering in het kader van het gewone tijdskrediet [1].

U vindt de bedragen van deze uitkeringen door hier te klikken.

We merken op dat om onderbrekingsuitkeringen te genieten, de werknemer een woonplaats in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland moet hebben. Een uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die hun partner die om professionele redenen naar een land buiten de EER of Zwitserland vertrekt, volgen. Wanneer de werknemer zijn woonplaats niet in België heeft, moet de aanvraag ingediend worden bij de Dienst Loopbaanonderbreking van het werkloosheidsbureau van de plaats van de technische bedrijfseenheid van de onderneming. 

De betaling kan gebeuren op een financiële rekening in België of in een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro of SEPA.

Sociale en fiscale behandeling van de uitkering

Op de onderbrekingsuitkeringen moeten geen persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid betaald worden.

De onderbrekingsvergoedingen uitgekeerd in het kader van het tijdskrediet zijn aan een forfaitaire bedrijfsvoorheffing onderworpen. Deze bedrijfsvoorheffing wordt door de RVA automatisch in mindering gebracht op de onderbrekingsuitkeringen. De werknemer ontvangt dus een netto-uitkering, onder voorbehoud van de definitieve berekening van de belasting.

Het toe te passen forfait verschilt naargelang de vorm van het opgenomen eindeloopbaantijdskrediet:

1/2 vermindering van de arbeidsprestaties 

Voor een alleenstaande werknemer bedraagt het percentage steeds 17,15%. Voor de andere werknemers gelden de volgende percentages:

  • 17,15% indien het tijdskrediet is ingegaan vóór 1 januari 2009
  • 30% indien het een belastingplichtige tot 50 jaar betreft van wie het halftijds tijdskrediet ten vroegste op 1 januari 2009 is ingegaan
  • 35% indien het een belastingplichtige ouder dan 50 jaar betreft van wie het halftijds tijdskrediet ten vroegste op 1 januari 2009 is ingegaan

1/5 loopbaanvermindering

Voor een werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kind(eren) ten laste bedraagt het percentage steeds 17,15%. Voor de andere werknemers gelden de volgende percentages:

  • 17,15% indien het tijdskrediet is ingegaan vóór 1 juni 2007
  • 35% indien het tijdskrediet ten vroegste op 1 juni 2007 is ingegaan

Opmerkingen

Aanmoedigingspremie in het Vlaamse Gewest [2]

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de werknemers die in het Vlaamse Gewest werken en hun recht op tijdskrediet uitoefenen, naast de federale uitkeringen, eveneens een regionale aanmoedigingspremie verkrijgen.

Werknemers in de Vlaamse social-profitsector (PC’s nr. 318, 319, 327, 329 en een gedeelte van het PC nr. 331) genieten een apart premiestelsel.

Premie op sector- of ondernemingsniveau

Bovenop de federale en de eventuele regionale uitkeringen kunnen op sector- of bedrijfsvlak eventueel extra vergoedingen voorzien worden.

Deze aanvullende vergoeding bovenop de onderbrekingsuitkering wordt in principe gezien als een aanvulling op een sociaal voordeel en is in die hoedanigheid uitgesloten uit het loonbegrip. Er zijn dan ook geen socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd. Op deze vergoeding is wel bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Opgelet echter, indien een aanvullende vergoeding wordt toegekend aan een werknemer van 50 jaar of ouder die een voltijds of een halftijds tijdskrediet (algemeen of bijzonder stelsel) opneemt, is deze vergoeding in principe wel onderworpen aan specifieke socialezekerheidsbijdragen (patronaal en persoonlijk). Voor meer info hierover kan u uw Legal advisor contacteren.

[1] De verhoogde uitkeringen worden ten vroegste toegekend vanaf de leeftijd van 51 jaar. De werknemers van 50 jaar die in het kader van een overgangsmaatregel toch nog in aanmerking komen voor een onderbrekingsuitkering op die leeftijd, genieten dus van de gewone onderbrekingsuitkeringen tijdskrediet tot en met de maand van hun 51ste verjaardag. Vanaf de maand die volgt op hun verjaardag krijgen ook zij de verhoogde uitkering eindeloopbaantijdskrediet.

[2] Meer informatie over deze Vlaamse premies vindt u op de website van de Vlaamse overheid. 

Alle artikelen over Landingsbanen