Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Landingsbanen

Heeft de werknemer die een eindeloopbaantijdskrediet opneemt, recht op uitkeringen?

De werknemer die een eindeloopbaantijdskrediet opneemt, ontvangt een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Principe

De werknemer die een eindeloopbaantijdskrediet opneemt, ontvangt een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA vanaf de leeftijd van 60 jaar

Afwijkingen

Overgangsmaatregel

De werknemer zal echter toch al (ten vroegste) vanaf 50 jaar onderbrekingsuitkeringen kunnen ontvangen, als hij onder een overgangsmaatregel valt.

Uitzonderingsregimes

In het kader van het Interprofessioneel Akkoord voor 2023-2024 hebben de sociale partners beslist om de mogelijkheid om uitkeringen te ontvangen vanaf de leeftijd van 55 jaar (in geval van een vermindering met 1/5 en in geval van een vermindering van de prestaties tot de helft) te behouden.

De overgangsmaatregelen en uitzonderingen worden in de volgende vragen in detail besproken.

Verschil tussen het recht op eindeloopbaantijdskrediet en het recht op uitkeringen

Sinds 1 januari 2015 zijn de leeftijdsgrenzen voor het recht op uitkeringen in het kader van een eindeloopbaantijdskrediet opgetrokken, zowel voor het gewone eindeloopbaantijdskrediet als voor de uitzonderingsregimes. 

De leeftijdsgrenzen voor het recht op het eindeloopbaantijdskrediet zelf zijn echter niet gewijzigd, waardoor er een discrepantie bestaat tussen het recht op tijdskrediet en het recht op uitkeringen. 

De uitzonderingsregimes die ingevoerd werden voor het recht op uitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar werden in 2023 verlengd. Ze zijn niet dezelfde als de uitzonderingsregimes voor het recht op tijdskrediet zelf

Door deze verschilpunten zal de werknemer in bepaalde gevallen dus wel nog recht hebben op een eindeloopbaantijdskrediet, maar staan er geen uitkeringen meer tegenover. U vindt een overzicht in de onderstaande tabel:

Recht op eindeloopbaantijds-
krediet –algemeen (cao 103)

Recht op onderbrekingsuitkeringen –
algemeen (KB 12/12/2001)

Gevolg vanhet verschil

1/5 of 1/2 tijdskrediet vanaf de leeftijd van 55 jaar

Recht op uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar

Werknemer van 55 tot 59 jaar kan een eindeloopbaantijdskrediet opnemen, maar zal hiervoor geen uitkeringen ontvangen (tenzij hij onder een uitzonderingsregime valt, cfr. hieronder)

Recht op eindeloopbaantijdskrediet – uitzonderingen (cao 103)

Recht op onderbrekingsuitkeringen  - uitzonderingen    (KB 12/12/2001)

 

1/5 of 1/2 tijdskrediet voor werknemers tussen 50 en 54 jaar, indien ze onder de in de cao opgenomen uitzonderingsregimes vallen

Recht op uitkeringen voor werknemers vanaf 55 mogelijk indien ze onder de in het KB opgenomen uitzonderingsregimes vallen EN

indien hierover een sector- of ondernemings-cao werd gesloten

De kadercao nr. 170 die werd afgesloten op nationaal niveau en die van toepassing is tot 30 juni 2025 laat toe om de leeftijdsvoorwaarde op 55 jaar te brengen. Daarvoor is een bijkomende sectorale of ondernemings-cao nodig.

Werknemer van 50 tot 54 jaar kan een eindeloopbaantijdskrediet – uitzonderingsregime aanvragen, maar zal hiervoor geen uitkeringen ontvangen

Ook al zijn de uitzonderingsregimes voor het recht op tijdskrediet en het op uitkeringen  niet identiek, toch zal een werknemer van 55 tot 59 jaar die onder het uitzonderingsregime voorzien in het KB valt, recht hebben op uitkeringen, omdat hij nog steeds een recht op eindeloopbaantijdskrediet - normaal stelsel kan inroepen

Alle artikelen over Landingsbanen