Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Landingsbanen

De uitzonderingsregimes voor de onderbrekingsuitkeringen met een CAO binnen de nationale arbeidsraad

Naast de uitzonderingen op basis van een sector- of onderneming CAO, is er sinds 2023 een bijkomende uitzondering via een CAO binnen de nationale arbeidsraad [1]. Deze uitzondering heeft betrekking op gehandicapte werknemers in een landingsbaan die onder bepaalde voorwaarden een uitkering kunnen genieten vanaf 55 jaar.

Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2023

Welke werknemers komen voor deze uitzondering in aanmerking?

Om van dit uitzonderingsregime te kunnen genieten, en toch een onderbrekekingsuitkering te ontvangen, moeten gehandicapte werknemers met een landingsbaan:

  • Minstens 55 jaar zijn
  • En 25 jaar beroepservaring kunnen aantonen als werknemer

Aan die voorwaarden moet voldaan zijn op het moment waarop ze jou de kennisgeving van het tijdskrediet bezorgen.

Een gehandicapte werknemer in dit kader is een “doelgroepwerknemer” die tewerkgesteld is bij een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf (PC 327).

Dit bijzonder regime geldt echter niet voor het omkaderingspersoneel. De mogelijkheid om vanaf 55 jaar uitkeringen te krijgen, is dus voorbehouden aan de gehandicapte werknemers binnen je bedrijf.

Zowel werknemers met een landingsbaan die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5 als diegenen die hun arbeidsprestaties verminderen met de helft komen in aanmerking.  

Sinds wanneer zijn deze regels van toepassing?

Alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen hebben recht op een uitkering vanaf 55 jaar. Een bijkomende voorwaarde is wel dat het tijdskrediet landingsbanen aanvangt of verlengd wordt vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Daarna kan de maatregel wel nog worden verlengd of aangepast.

 

[1] CAO 171 van 18 juli 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor sommige mindervalide werknemers

 

Alle artikelen over Landingsbanen