Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet

Kan de werknemer zijn tijdskrediet vroeger stopzetten?

De werknemer die zijn tijdskrediet vroeger wenst stop te zetten, moet enkele voorwaarden naleven.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Hij moet hiervoor in de eerste plaats de instemming van de werkgever verkrijgen. 

De wet van 05 november 2023 voorziet in de mogelijkheid om via een koninkljk besluit de mogelijkheid te voorzien waardoor een werknemer eenzijdig en vervroegd een einde kan maken aan het tijdskrediet. De voorwaarden en de regels zullen later bij koninklijk besluit worden vastgelegd. Wij houden je op de hoogte via Lex4You. 

Als de werkgever met de vervroegde werkhervatting instemt, moet de werknemer de RVA op de hoogte brengen van de stopzetting van het tijdskrediet. De RVA zal vervolgens nagaan of de werknemer de minimumduur van het tijdskrediet heeft nageleefd. 

Werd de minimumduur nageleefd, dan zal de RVA de stopzetting zonder sancties aanvaarden. Is dit evenwel niet het geval, dan zal de RVA de reeds toegekende onderbrekingsuitkeringen terugvorderen wegens niet-naleving van de wettelijke formaliteiten. Wanneer de werknemer kan aantonen dat hij het werk vroeger moest hervatten wegens uitzonderlijke omstandigheden/overmacht (bijvoorbeeld ontslag van de echtgenoot van de werknemer waardoor het gezin zonder inkomsten valt), zal de RVA in principe van deze terugvordering afzien [1].

[1] De werknemer moet zijn aanvraag voor het niet-terugvorderen van de betaalde onderbrekingsuitkeringen wegens uitzonderlijke omstandigheden/overmacht schriftelijk indienen bij de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau en bij zijn aanvraag de nodige bewijsstukken voegen.

Alle artikelen over Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet