Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet

Kan de werkgever een lopend tijdskrediet wijzigen of intrekken?

Bij een voltijds of een halftijds tijdskrediet is de intrekking of wijziging nooit mogelijk.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Voltijds of halftijds (eindeloopbaan)tijdskrediet

Dit geldt ook voor het halftijds eindeloopbaantijdskrediet.

1/5 tijdskrediet

Voor alle werknemers

De werkgever kan de tijdelijke intrekking of wijziging vragen van een 1/5de tijdskrediet of een 1/5 eindeloopbaantijdskrediet.

De redenen voor deze wijziging of intrekking moeten door de ondernemingsraad of door de werkgever in samenspraak met de vakbondsafvaardiging bepaald worden. Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in het bedrijf is, moet het arbeidsreglement deze redenen opsommen. Als voorbeeld geeft de reglementering de ziekte van een collega of de buitengewone vermeerdering van werk. Wanneer de reden ophoudt te bestaan, hervat het tijdskrediet zijn oorspronkelijk verloop.

Voor alle duidelijkheid: indien er geen redenen in de ondernemingsraad of in samenspraak met de vakbondsafvaardiging of in het arbeidsreglement bepaald zijn, is er geen mogelijkheid tot eenzijdig intrekken of wijzigen van een lopend tijdskrediet!

Voor de werknemers van 55 jaar en ouder

Voor de werknemers van 55 jaar en ouder die een sleutelfunctie uitoefenen, kan de uitoefening van het 1/5 tijdskrediet of het 1/5 eindeloopbaantijdskrediet tijdelijk gewijzigd worden omwille van ernstige redenen, voor zover hierover een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer.

Dit betekent niet dat de uitoefening van het recht kan worden ingetrokken, d.w.z. geschorst, maar wel dat de uren of dagen waarop de loopbaanvermindering met 1/5 wordt uitgeoefend voorlopig kunnen worden verschoven.

Het begrip sleutelfunctie kan nader omschreven worden door een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau, of indien er geen vakbondsafvaardiging bestaat, door het arbeidsreglement. De commentaar bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad geeft hier als voorbeeld dat de werknemer een dermate belangrijke functie heeft dat zijn afwezigheid de arbeidsorganisatie in het gedrag zou brengen en dat hiervoor geen oplossing gevonden kan worden door een verschuiving van personeel of interne mutatie.

De ernstige reden moet daarentegen niet gedefinieerd zijn door de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of het arbeidsreglement.

Alle artikelen over Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet