Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet

Kan men van de ene vorm van tijdskrediet naar de andere overschakelen?

In de eerste plaats moet u onthouden dat alle cumulaties mogelijk zijn.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Cumul van de verschillende vormen van tijdskrediet

Alle cumulaties mogelijk…

Maar een werknemer kan in totaal evenwel nooit meer dan 51 maanden tijdskrediet met motief opnemen.

Zo kan de werknemer bijvoorbeeld zijn prestaties volledig stopzetten gedurende 6 maanden, vervolgens zijn prestaties gedurende een jaar (12 maanden) verminderen tot een halftijdse betrekking en  nadien zijn prestaties met 1/5 verminderen gedurende 33 maanden, dit allemaal om zijn kind tot de leeftijd van 8 jaar op te voeden (tijdskrediet met motief), om tenslotte als hij de leeftijd van 55 jaar bereikt te beslissen zijn prestaties met de helft te verminderen (eindeloopbaantijdskrediet).

… tot uitputting van het krediet

De werknemer kan de verschillende vormen van tijdskrediet cumuleren, voor zover hij de maximumduur (51 maanden) niet overschrijdt. De werknemer moet bij zijn tijdskredietaanvraag dan ook een attest van de RVA voegen waarop vermeld is tijdens welke periode(n) de werknemer reeds een tijdskrediet, een loopbaanvermindering of loopbaanonderbreking genoten heeft (tijdskredietattest).

Om te weten op hoeveel maanden tijdskrediet de werknemer nog recht heeft, moeten de reeds opgenomen periodes immers aangerekend worden op het totaal aan tijdskrediet dat een werknemer kan opnemen. Deze aanrekening gebeurt volgens specifieke regels. Hiervoor verwijzen we u naar de vraag “Hoe worden de reeds opgenomen periodes van tijdskrediet in mindering gebracht?”.

Opmerking: deze aanrekeningsregels gelden niet voor het eindeloopbaantijdskrediet, want dit kan, zonder maximumduur, tot aan de pensioenleeftijd, opgenomen worden.

De overschakeling zelf

De overgang van de ene vorm van tijdskrediet naar een andere wordt niet als een verlenging, maar als een nieuwe aanvraag beschouwd. De werknemer zal dus op het moment van zijn vraag om overschakeling aan alle voorwaarden voor het opnemen van een tijdskrediet moeten voldoen. Er zal dus op het moment van de aanvraag tot overschakeling gekeken moeten worden of de werknemer aan de leeftijds-, anci├źnniteits- en tewerkstellingsvoorwaarde voldoet. 

De meeste problemen in geval van overschakeling stellen zich bij de tewerkstellingsvoorwaarde. Om na te gaan of de tewerkstellingsvoorwaarde een overschakeling toelaat, verwijzen we u naar de fiche “Tijdskrediet - 4. Praktische vragen” onder de vraag “Hoe kan men van de ene vorm van tijdskrediet naar de andere overschakelen?”.

Alle artikelen over Algemene principes - 1b. Verloop van het tijdskrediet