Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verlof om dwingende redenen

Wat zijn dwingende redenen?

Onder dwingende reden dien je te verstaan “elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, terwijl de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt”.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Het moet dus gaan om een gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de werknemer, die hij niet heeft kunnen voorzien en dus ook niet vooraf heeft kunnen oplossen en die hij niet door iemand anders kan laten regelen.

Voorbeelden van dwingende redenen zijn:

  • De ziekte, het ongeval of de hospitalisatie van een persoon die met de werknemer onder hetzelfde dak woont, zoals de echtgenoot of de persoon met wie hij samenwoont, een ascendent, een descendent, een adoptiekind of een kind van wie hij de voogd of de opvangouder is, een tante of oom van de werknemer, van zijn echtgenoot of van de persoon met wie hij samenwoont; een aan- of bloedverwant in de eerste graad die niet met de werknemer onder hetzelfde dak woont, zoals de ouders, schoonouders, de kinderen of de schoonkinderen van de werknemer
  • De ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer, zoals de schade aan de woning veroorzaakt door een brand of een natuurramp
  • Het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de werknemer partij is in het geding

Naast deze redenen die door de wet opgesomd worden, kunnen de werkgever en de werknemer in onderling akkoord andere gebeurtenissen bepalen die als een dwingende reden beschouwd worden.

Let op! De vijf dagen zorgverlof waarop de werknemer sinds 10 november 2022 recht heeft, worden afgetrokken van het verlof om dwingende redenen.

Alle artikelen over Verlof om dwingende redenen