Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verlof om dwingende redenen

Wat is het sociaal statuut van de werknemer tijdens deze afwezigheden?

De verlofdagen die wegens dwingende redenen toegekend worden, worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende conventionele bepaling.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

De verlofdagen die wegens dwingende redenen toegekend worden, worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende conventionele bepaling (collectieve overeenkomst, arbeidsreglement of individueel akkoord).

Deze dagen worden niet als arbeidstijd in aanmerking genomen, maar wel als dagen gerechtvaardigde afwezigheid. Dat houdt in:

  • Dat de werknemer niet gedwongen kan worden om de uren die hij wegens dwingende redenen afwezig geweest is, op een ander tijdstip te presteren
  • Dat deze afwezigheden niet mogen leiden tot een vermindering van de voordelen die pro rata temporis in een collectieve overeenkomst op sectoraal of op ondernemingsniveau voorzien zijn (eindejaarspremie, bijkomende vakantiedagen)
  • Dat deze afwezigheden voor sommige sectoren van de sociale zekerheid (kinderbijslag, werkloosheid, pensioen en ziekte-invaliditeit) met effectieve arbeid gelijkgesteld worden. De afwezigheden worden evenwel niet gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.

Indien een schorsing van de arbeidsovereenkomst die tot de betaling van een gewaarborgd loon leidt, samenvalt met het verlof om dwingende redenen, primeert het recht op gewaarborgd loon op het recht op verlof om dwingende redenen.

Alle artikelen over Verlof om dwingende redenen