Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Ondernemingsraad

U heeft sociale verkiezingen gehouden in uw onderneming en u heeft een ondernemingsraad. Welke info moet u aan die raad meedelen? En wat zijn de taken en de plichten van de raad? Dat leest u hier.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

De samenstelling, bevoegdheden en werking van de ondernemingsraad

Grotere bedrijven moeten om de 4 jaar sociale verkiezingen houden om een ondernemingsraad te verkiezen. Hier kunt u nagaan of dat ook bij uw bedrijf het geval is. Wie kan er in de ondernemingsraad zetelen? En hoe werkt zo’n raad juist? Ook het antwoord op die vragen vindt u hier.

De bevoegdheden en opdrachten van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een belangrijk orgaan in uw onderneming. Welke opdrachten heeft die raad? En welke informatie moet u meedelen? Het antwoord op die vragen vindt u hier.

De rechten en plichten van werkgevers en de ondernemingsraad

Zowel u als werkgever als de leden van de ondernemingsraad hebben rechten en plichten. Hier ontdekt u welke dat zijn.

Het beroepsgeheim van de leden van de ondernemingsraad

De leden van de ondernemingsraad zijn vaak vóór de andere personeelsleden op de hoogte van gevoelige informatie. Zij kunnen die informatie niet zomaar verspreiden. Hoe ver hun beroepsgeheim gaat, leest u hier.

Het huishoudelijk reglement

Als u een ondernemingsraad heeft, moet u goede afspraken maken met de leden. U stelt daarom best een duidelijk huishoudelijk reglement op.

De wisselwerking tussen het Comité voor Preventie en Bescherming (CPBW) en de ondernemingsraad

Niet in elk bedrijf is er een ondernemingsraad en een CPBW. Wanneer neemt het CPBW de taken van de ondernemingsraad over? Of omgekeerd? Dat ontdekt u hier.

De afwezigheden voor syndicale vorming

De leden van de ondernemingsraad mogen opleidingen volgen bij hun vakbond. Hier leest u alles over de verschillende types van afwezigheden.

De Europese ondernemingsraad

Grote ondernemingen die in verschillende Europese landen actief zijn, moeten een Europese ondernemingsraad oprichten. Wat houdt dat in? En moet u er één oprichten? Het antwoord op deze vragen vindt u hier.

De mogelijke sanctie als er geen ondernemingsraad wordt opgericht

U moest een ondernemingsraad oprichten, maar u heeft dat niet gedaan? Dan vindt u hier welke sanctie u riskeert.