Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Specifiek stelsel voor werknemers van 45 jaar en ouder

Het specifiek outplacementstelsel

Werd in 2002 ingevoerd door cao nr.82.

Laatst bijgewerkt op 22 maart 2022

Dit specifiek en aanvullend stelsel van outplacement verschilt met name van het algemeen geldend stelsel (vanaf 30 weken opzeg) doordat het enkel van toepassing is in de privé sector. Het toepassingsgebied en de uitvoermodaliteiten zijn bovendien verschillend.

Het specifieke outplacementstelsel werd in 2002 ingevoerd door cao nr.82 [1] om werknemers van 45 jaar en ouder die ontslagen worden, sneller weer aan een baan te helpen. De wet van 26 december 2013 op het eenheidsstatuut voerde daarnaast echter een algemeen outplacementstelsel in dat van toepassing is op alle werknemers waarvan de opzegtermijn minstens 30 weken bedraagt, en dit ongeacht de leeftijd van de werknemer. 

Sindsdien heeft dit algemene outplacementstelsel voorrang op het specifieke outplacementstelsel dat dus enkel nog van toepassing zal zijn indien de opzegtermijn van de 45-plusser minder dan 30 weken bedraagt. Om de zaken overzichtelijk weer te geven, hebben we ervoor geopteerd om de informatiefiche over outplacement op te splitsen. In dit tweede deel bespreken we de regels die eigen zijn aan het specifieke stelsel voor werknemers van 45 jaar en ouder.

Wenst u meer informatie over de algemene outplacementregeling voor alle werknemers ongeacht hun leeftijd, dan kan u de fiche “Outplacement - 1. Algemeen stelsel” raadplegen.

[1] Collectieve arbeidsovereenkomst nr.82, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 10 juli 2002.

Alle artikelen over Specifiek stelsel voor werknemers van 45 jaar en ouder