Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders  

Lees eerst even dit …

De informatie in deze fiche geldt enkel voor arbeiders die vóór 1 januari 2014 in dienst getreden zijn en na die datum ontslagen worden.

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2022

Waarom een ontslagcompensatievergoeding?

Om de opzegtermijn te berekenen van een arbeider die op 1 januari 2014 reeds in dienst was, moet er in principe een dubbele telling uitgevoerd worden. Hierdoor moeten arbeiders met vele jaren dienst zich tevreden stellen met een kortere opzegtermijn dan bedienden die evenveel dienstjaren tellen.

Om deze ongelijkheid te compenseren, voorziet de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut voor die arbeiders in de toekenning van een ontslagcompensatievergoeding (OCV). Die vergoeding, die ten laste van de RVA werd gelegd, compenseert het verschil tussen:

  • de opzegtermijn die de werknemer genoten zou hebben indien hij zijn volledige anci├źnniteit op basis van de nieuwe opzegregels die op 1 januari 2014 van kracht geworden zijn, verworven zou hebben;
  • en de opzegtermijn die de werkgever hem op basis van de dubbele telling toekent.

Deze regeling geldt dus niet voor arbeiders die vanaf 1 januari 2014 in dienst getreden zijn. Hun opzeg wordt immers al volledig op basis van de nieuwe regels berekend. 

Alle artikelen over Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders