Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Leerlingen (RSZ-korting)

Doelgroepverminderingen en regionalisering

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten.

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

Men spreekt van een 'doelgroepvermindering'.

In België bestaan er twee soorten van doelgroepverminderingen:

  • De drie federale doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen, collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek, en vast personeel in de horecasector. Hierover vindt u meer informatie onder het luik "RSZ-kortingen van toepassing in alle gewesten" van dit thema
  • De regionale doelgroepverminderingen. Deze worden toegelicht onder de verschillende regionale luiken van dit thema. Om te weten welke regio bevoegd is, moet de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is/zal zijn, gekend zijn. Het is immers het adres van deze vestigingseenheid dat toelaat de toepasselijke regionale reglementering te bepalen.

Vlaanderen heeft sinds 1 juli 2016 eigen doelgroepverminderingen. Je vindt hierover meer inlichtingen onder deze rubriek.

De Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren geldt voor twee categorieën van jongeren: de leerlingen en de laaggeschoolde jonge werknemers.

Hierna bespreken we de doelgroepvermindering voor de leerlingen in Vlaanderen. Deze regels zijn van toepassing op de leerlingen aangeworven vanaf 1 juli 2016.

Alle artikelen over Leerlingen (RSZ-korting)