Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wordt de spilindex nog overschreden in 2023?

De inflatie daalt in juni 2023 verder van 5,20 naar 4,15%. De prijzen stijgen dus minder snel, maar toch is het leven in juni 2023 nog 4,15% duurder dan een jaar geleden in juni 2022. Maar wat betekent dit voor de spilindex?

6 juli 2023

Wat is de spilindex?

De spilindex is een drempelwaarde die bepaalt wanneer sociale uitkeringen en overheidswedden aangepast worden aan de inflatie. Als de spilindex overschreden wordt door het gemiddelde van de laatste vier maanden van de gezondheidsindex (dit is de ‘afgevlakte’ gezondheidsindex), stijgen die bedragen met 2 procent. Dat gebeurde vijf keer in 2022.

Wordt de spilindex nog overschreden in 2023

Volgens de laatste verwachtingen van het Federaal Planbureau  zou de spilindex (125,60) pas in november 2023 worden overschreden. Als dat klopt, stijgen de sociale uitkeringen in december 2023 met 2% en worden de wedden van het overheidspersoneel in januari 2024 met 2% aangepast. Ook de social profit sectoren en de flexilonen krijgen dan een indexering met 2%.

Indexprognose voor het PC 200

In het paritair comité nr. 200 worden de lonen eenmaal per jaar geïndexeerd in de maand januari. De indexering is er dus niet gekoppeld aan de spilindex. De lonen in het PC 200 kenden in januari 2023 een historisch hoge indexering van 11,08%. De prognose voor januari 2024 bedraagt momenteel 1,88%.

Lees meer: indexprognoses

Lees meer: indexeringsregels PC 200

Indexprognose in andere sectoren

Elke sector bepaalt zijn eigen indexeringsregels. Sommige sectoren indexeren een keer per jaar op een vast tijdstip met een variabel percentage, zoals het PC 200. Andere sectoren indexeren op een variabel tijdstip maar met een vast percentage.

Een voorbeeld van dat laatste systeem is de chemiesector. Dat is het PC 116 voor arbeiders en het PC 207 voor bedienden. Daar werden de lonen in 2022 vijf keer geïndexeerd met 2%. In 2023 kwam er nog een indexering in de maand februari. De volgende indexering wordt pas verwacht in maart 2024.

Lees de regels in jouw sector na via Paritaire comités > Het loon bepalen > Indexeringsregels.

Mag je loonsverhoging geven in 2023?

De regering heeft de loonnorm vastgelegd op 0 procent. Dit betekent dat de lonen in 2023-2024 niet mogen stijgen ten opzichte van 2022.

De loonindexering, de verhogingen als gevolg van baremieke anciënniteit en verhogingen door functiewijzigingen blijven wel gegarandeerd.

De baremieke anciënniteit is de verhoging die werknemers automatisch krijgen omdat hun anciënniteit is toegenomen. Dit geldt voor werknemers die betaald worden aan het sectorale barema (minimumloon in de sector).

Werkgevers hebben dus geen speelruimte voor een onderling overeengekomen loonsverhoging. Om dat wat te verzachten, kunnen ze wel een koopkrachtpremie toekennen wanneer hun bedrijf een hoge of uitzonderlijk hoge winst gemaakt heeft in 2022.

Lees meer over de koopkrachtpremie

Lees meer: is er al een akkoord in jouw sector voor 2023-2024?

Lees meer: loonnorm? Geen probleem met alternatieve verloning.

Bron

Hoge inflatie
Verlonen