Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Hoe je je werknemers meer kan bieden ondanks de loonnorm van 0%

Je wil je werknemers motiveren en belonen voor hun inzet, maar bij KB van 13 mei 2023 werd de loonnorm vastgelegd op nul procent. Gelukkig zijn er alternatieve manieren om het loonpakket van je werknemers een boost te geven.

1 juni 2023

De loonnorm voor 2023-2024

In de periode 2023-2024 mogen de lonen dus niet stijgen, tenzij door indexering of een baremaverhoging. Ook voordelen die in de voorgaande twee jaren werden toegekend mogen verder worden toegekend (eventueel onder een andere vorm zolang de maximaal beschikbare marge niet wordt overschreden).

Je werknemers hebben het voorbije jaar goed gewerkt en je wil hen daar graag voor belonen. Maar kan dat wel met een loonnorm van nul procent? Ja, daar zijn zeker oplossingen voor. Want sommige alternatieve vormen van verlonen vallen buiten de loonnorm. Je kan ze dus toekennen zonder dat ze meegeteld worden bij het berekenen van de stijging van de loonkost.

Waarom houd je best rekening met de loonnorm?

De vastgestelde loonnorm mag niet worden overschreden door overeenkomsten op intersectoraal, sectoraal, bedrijfs- of individueel niveau.  Een werkgever die de loonnorm niet respecteert kan een boete opgelegd krijgen van 250 tot 5.000 euro. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers, met een maximum van 100 werknemers.

Deze voordelen kan je met een gerust hart blijven toekennen. Ze tellen niet mee voor de loonnorm:

  • Koopkrachtpremie (nieuw)
  • Loonbonusplan (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen)
  • Winstpremie
  • Innovatiepremie

De koopkrachtpremie

Hoewel er in 2023-2024 geen marge is voor loonopslag, krijgen werkgevers – net zoals tijdens de coronaperiode – de mogelijkheid om in 2023 eenmalig een netto koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers. De premie heeft de vorm van een consumptiecheque.

Een koopkrachtpremie mag maximaal 500 euro bedragen in bedrijven die hoge winsten hebben gemaakt, en 750 euro in bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten hebben gemaakt.

We raden jou sterk aan om eerst de resultaten van de onderhandelingen in jouw sector af te wachten. Het is immers mogelijk dat zij jou opleggen om een koopkrachtpremie toe te kennen.

Lees meer: 'De koopkrachtpremie komt dichterbij (maar wacht nog even)'

Het loonbonusplan

Het loonbonusplan (de officiële naam is ‘niet-recurrent resultaatsgebonden voordelen’) is een voordeel dat werknemers ontvangen als ze een collectief resultaat behaald hebben. Als werkgever moet je dat te bereiken doel vooraf vastleggen, op basis van objectieve criteria. Zorg dus voor een duidelijke, transparante, meetbare en controleerbare definitie. En op het moment dat je het systeem invoert, mag er nog geen zekerheid zijn dat het doel sowieso zal bereikt worden.

Securex kan je hierbij helpen. Neem zeker contact met consultinglegal@securex.be.

Lees meer: 'Loonbonus: welk bedrag kan je in 2023 toekennen?'

Lees meer: ‘Wat is de loonbonus?’

De innovatiepremie

Het systeem van de innovatiepremies geeft de werkgever de mogelijkheid om een premie aan de werknemers toe te kennen die een innoverend idee voor de onderneming aanbrengen.

Deze innovatipremie werd door de sociale partners verlengd voor 2023-2024.

Lees meer over de innovatiepremie

De winstpremie

Dankzij het systeem van winstpremies kan je een deel van de winst van je onderneming toekennen aan je werknemers in de vorm van een premie. Je moet enkele regels naleven, maar die zijn eenvoudig en soepel. Op sociaal en fiscaal vlak hebben genieten de premies van een zeer aantrekkelijke behandeling.

De premies kunnen twee verschillende vormen aannemen:

  • Een identieke winstpremie, waarbij elke werknemer hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage van het loon krijgt
  • Een gecategoriseerde premie, waarbij werknemers een verschillend bedrag krijgen op basis van een verdeelsleutel met objectieve criteria

Lees meer: 'Je werknemers belonen? Overweeg een fiscaal vriendelijke winstpremie'

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om het loonpakket van jouw medewerkers een boost te geven neem dan zeker contact met consultinglegal@securex.be.

Lees meer: ‘Alternatieve verloning & extralegale voordelen: meer motivatie, minder kosten’

Bron

Hoge inflatie