Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waals Gewest - De RSZ-korting voor oudere werknemers wordt op 1 juli aangepast

Vanaf 1 juli 2023 moeten oudere werknemers van 55 tot 59 jaar ingeschreven zijn bij de Forem om het recht te openen op de Waalse RSZ-vermindering. Ook de bedragen van de korting worden aangepast.

14 juni 2023

RSZ-vermindering

Je komt in aanmerking voor een vermindering van je basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid als je een werknemer van 55 jaar of ouder aanwerft of tewerkstelt die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het bedrag van de vermindering is verschillend naargelang van de leeftijd van de werknemer.

Om recht te hebben op deze vermindering moet je een oudere werknemer tewerkstellen in een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest.

Voorwaarden voor de oudere werknemer

Om het recht te openen op de vermindering moeten de oudere werknemers:

  • Onderworpen zijn aan alle basissectoren van de sociale zekerheid (geneeskundige verzorging en uitkeringen, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie)
  • Deel uitmaken van categorie 1 (de restcategorie), zoals bepaald in de structurele vermindering van de sociale lasten
  • Op de laatste dag van het kwartaal ten minste 55 jaar zijn 
  • Een kwartaalloon ontvangen dat lager is dan 16.662,56 euro
  • En verbonden zijn aan een vestigingseenheid in het Franstalig Waals gewest 
  • De werknemers moeten effectieve arbeidsprestaties leveren, behalve wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie, of in het kader van een door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de opzegperiode

Het recht op de vermindering loopt momenteel af vanaf de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.

Wijziging vanaf 1 juli 2023

Het Waalse begrotingsdecreet voorziet in een wijziging van de voorwaarden waaraan oudere werknemers vanaf 1 juli 2023 moeten voldoen.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de leeftijdsgroep 55-59 jaar en de leeftijdsgroep 60+:

  • De vermindering voor 55-59-jarigen zal enkel worden toegekend als de oudere werknemer op de dag vóór zijn indiensttreding als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven bij de Forem
  • Vanaf 60 jaar is deze inschrijving niet meer verplicht

Het recht op de vermindering zal aflopen vanaf de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.

De RSZ zal de calculator van Forem raadplegen om de inschrijvingsvoorwaarde te controleren. 

Onze tip

Om vanaf het 3e kwartaal van 2023 op de RSZ-vermindering te rekenen, moet je nagaan of je werknemer die tussen 55 en 59 jaar oud is op de dag vóór de aanwerving is ingeschreven bij Forem. Vraag hem een attest van Forem, dat beschikbaar is via de calculator.

Wijziging van de verminderingsbedragen

Het begrotingsdecreet voorziet ook in een wijziging van de toegekende bedragen vanaf 1 juli 2023:

Leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal

Kwartaalbedrag van de vermindering (in euro)

55 tot en met 57 jaar

400

58 tot en met 64 jaar

1.000

Vanaf 65 jaar

1.500*

* Het recht op de vermindering zal aflopen vanaf de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd bereiken. Een werknemer die 65 jaar wordt, opent dus slechts voor één kwartaal het recht op de vermindering van 1.500 euro.

Momenteel wordt het bedrag van 1.500 euro/kwartaal toegekend vanaf de leeftijd van 62 jaar.

Overgangsmaatregel

De vóór 1 juli 2023 geldende bepalingen blijven van toepassing op verminderingen die vóór die datum zijn ingegaan, voor de duur van de ononderbroken tewerkstelling van de oudere werknemer bij dezelfde werkgever.

Onze tip

Werknemers van 62 jaar en ouder openen nog het recht op een vermindering van 1.500 euro tot de laatste dag van het kwartaal waarin ze 65 worden, als ze vóór 1 juli 2023 zijn aangeworven. Hou hier rekening mee als je een kandidaat op het oog hebt.

Meer info?

Heb je nog vragen over de korting voor oudere werknemers? Raadpleeg onze informatie op Lex4You onder het thema Loonbeleid optimaliseren > Waalse steunmaatregelen > Oudere werknemers (informatie in het Frans).

Als je oudere werknemer verbonden is aan een vestigingseenheid in een ander gewest, raadpleeg dan de informatie over de RSZ-vermindering voor oudere werknemers onder:

Bron

Wallonië
RSZ-kortingen