Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in juli op HR-vlak?

De maand juli is een populaire vakantiemaand. Even deconnecteren, reizen, ontspannen en genieten van de quality time met vrienden en familie. Maar vooraleer de koffers worden gepakt, geven we graag nog even mee wat er allemaal beweegt op HR-vlak in juli 2023.

27 juni 2023

Bedrijfswagens worden duurder vanaf 1 juli 2023

Voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor die vanaf 1 juli 2023 worden aangekocht, gehuurd of geleased, wordt de CO2-bijdrage verhoogd.

De CO2-bijdrage zal vermenigvuldigd worden met een factor 2,25. Deze factor verhoogt stapsgewijs tot 5,50 vanaf 2027.

Lees meer: vanaf 1 juli hogere solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens

Landingsbanen met uitkering worden verlengd

In het kader van de landingsbanen hebben de werknemers vanaf 55 jaar onder bepaalde voorwaarden zonder maximumduur recht op:

  • een 1/5de tijdskrediet, in principe ten belope van een dag of twee halve dagen per week, voor zover ze tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 dagen of meer (= 1/5de landingsbaan);
  • een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (= halftijdse landingsbaan).

Lees meer: tijdskrediet eindeloopbaan

Een aantal RSZ-kortingen worden aangepast of verdwijnen

Zowel in Vlaanderen als Wallonië worden er verschillende doelgroepverminderinhgen gewijzigd of afgeschaft.

Wil je weten welke kortingen er verdwijnen en welke verder blijven bestaan.

 

Lees meer: RSZ-korting voor oudere werknemers in het Waals Gewest

Lees meer: Vlaamse steunmaatregelen in 2023

 

Vlaanderen voert het individueel maatwerk in

Als werkgever kan je in aanmerking komen voor de premies individueel maatwerk als één van jouw huidige of toekomstige werknemers een arbeidsbeperking heeft. Met deze premie kan je eventuele de extra kosten die de arbeidsbeperking met zich meebrengt of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren.

Lees meer: Vlaams individueel maatwerk voor werkgevers vanaf 1 juli 2023

De relance- en fiscaal voordelige overuren zijn terug

Wil je je werknemers wat meer laten presteren zo vlak voor de vakantie. Goed nieuws vanaf 1 juli kan je terug gebruik maken van de relance uren en de fiscaal voordelige overuren

Lees meer: fiscaal voordelige overuren heringevoerd door IPA '23-'24

Vlaanderen
Wallonië