Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Personeelsbudget 2023: dit mag je niet vergeten

Nog minder dan een maand en we slaan de bladzijde om. Het moment om te kijken of je niets over het hoofd hebt gezien in jouw personeelsbudget voor 2023. Hierbij geven we je 8 elementen die niet mogen ontbreken. Naast energie en materiaal nemen personeelskosten de grootste hap uit het budget. Het is belangrijk om die kosten goed in te schatten.

13 december 2022

1. Hoge loonindexering

Behoort jouw onderneming tot een sector waar de lonen jaarlijks in januari worden geïndexeerd? Dan kun een indexering van 10 à 11 procent verwachten.

Het definitieve percentage van de index zal worden bekendgemaakt op 23 december in de namiddag. Zodra we meer weten, houden we jou op de hoogte via Lex4You.

Er wordt voorspeld dat de inflatie in 2023 geleidelijk zal dalen. De volgende overschrijding van de spilindex wordt verwacht in mei 2023.

Lees de indexprognoses voor jouw sector

Lees ook: ‘De loonindexering aftoppen, mag dat?’

2. Energiepremie in bedrijven met hoge winsten

De loonnorm voor 2023-2024 wordt vastgelegd op 0%. Dat wil zeggen dat er geen ruimte is voor loonsverhogingen buiten de index. Er werd wel een uitzondering mogelijk gemaakt in de vorm van een energiepremie van maximaal 750 euro per werknemer.

De regering koppelde volgende voorwaarden aan de energiepremie: 

  • In bedrijven die hoge winsten maken wordt een premie van maximaal 500 euro mogelijk
  • In bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten maken, wordt een premie tussen 500 en 750 euro mogelijk

Wat er wordt verstaan onder ‘(uitzonderlijk) hoge winsten’, of er zo’n premie komt in jouw sector en onder welke voorwaarden, zal moeten onderhandeld worden door de sociale partners in jouw sector.

Lees het persbericht van minister Dermagne over de welvaartsenveloppe

3. Vakantiegeld

Arbeiders en bedienden hebben recht op vakantiegeld. Arbeiders krijgen hun vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Bedienden krijgen dat rechtstreeks uitbetaald door hun werkgever, meestal in mei of juni.

Je houdt er best rekening mee dat het vakantiegeld voor 2023 berekend wordt op een hoger loon, als gevolg van de veelvuldige of hoge indexeringen. Denk er ook aan dat tijdelijke werkloosheid om economische redenen (o.a. door de energiecrisis) gelijkgesteld is met gewerkte periodes voor de berekening van het vakantiegeld.

Lees meer over tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis

Werkgevers moeten een boekhoudkundige provisie aanleggen voor het vakantiegeld. In 2022 was dit 18,20% voor bedienden en 10,27% voor arbeiders. De bedragen voor 2023 worden binnenkort verwacht.

Ontdek alle details in onze thema-artikelen over vakantiegeld

4. Hogere (eindejaars)premies

In de meeste sectoren is er een eindejaarspremie voorzien. Die wordt meestal uitbetaald in december en bedraagt vaak 100% van het brutoloon.

Lees meer over de eindejaarspremie in jouw sector via ‘Paritaire comités > Jouw PC > Premies > Premie(s) op het einde van het jaar’.

Ook hier speelt de inflatie een rol. De eindejaarspremie van 2023 zal zo’n 10% duurder uitkomen dan die van 2022. Dat geldt trouwens ook voor andere premies die je in heel wat sectoren tegenkomt, zoals bijvoorbeeld nacht- en ploegenpremies.

5. Auteursrechten aan banden

Zijn er werknemers in jouw organisatie die een vergoeding voor auteursrechten ontvangen? Hou er dan rekening mee dat dit systeem in de loop van 2023-2024 grondige wijzigingen zal ondergaan. Minister van Financiën Van Peteghem wil het gebruik van auteursrechten namelijk inperken.

Lees meer: ‘Valt de auteursrechtenregeling binnenkort weg voor niet-artiesten?’

6. Bedrijfswagens moeten groen worden

De bedrijfswagens van de toekomst moeten groen zijn. De regering besloot vorig jaar om de fiscale aftrekbaarheid van nieuwe bedrijfswagens die niet koolstofneutraal zijn geleidelijk af te bouwen. De bedoeling is dat die wagens tegen 2026 uit het bedrijfswagenpark verdwijnen. Ook voor plug-in hybrides aangekocht na 1 juli 2023 wordt het fiscaal voordeel afgebouwd tegen 2028.

Moeten de wagens in jouw wagenpark vernieuwd worden? Dan kies je best meteen voor groene wagens zoals een hybride wagen of elektrische wagen.

Lees meer: vergroening-wagenpark-wat-verandert-er-op-1-januari-2023

7. Studenten krijgen meer uren

Kan je wat extra hulp gebruiken in jouw onderneming, bijvoorbeeld tijdens vakanties? Dan is er goed nieuws: vanaf 2023 kunnen studenten 600 uren per jaar werken aan het voordelige RSZ-tarief, in plaats van de huidige 475 uren.

Lees meer: ‘Het begrotingsakkoord is rond: wat staat er in?’

8. RSZ-korting en uitstel van betaling

Om ondernemingen te helpen, heeft de regering ook steunmaatregelen voorzien op het vlak van RSZ-bijdragen.

Op de netto globale werkgeversbijdragen wordt er tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2023 een RSZ-korting van 7,07% toegepast.

Voor de werkgeversbijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2023 komt er een gedeeltelijk betalingsuitstel. Concreet zal je de mogelijkheid hebben om een deel van de werkgeversbijdragen – meer bepaald 7,07% van de netto globale werkgeversbijdragen – pas in 2025 te betalen.

Bedrijven die banden hebben met belastingparadijzen hebben geen recht op de korting, noch op betalingsuitstel.

Tot slot kan je voor de bijdragen van het eerste kwartaal van 2023 nog steeds een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ. Met zo’n afbetalingsplan kan je de betaling spreiden zonder dat er verhogingen en interesten worden aangerekend.

Lees meer: ‘Aanvraagformulier uitstel van betaling RSZ-bijdragen beschikbaar’

Wat doet Securex?

Heb je nog vragen in verband met jouw personeelsbudget? Of zoek je naar manieren om je loonkosten onder controle te houden? Steek dan zeker eens je licht op bij onze experts en mail je vraag naar consultinglegal@securex.be.

Bedrijfswagen
Vakantiegeld
Sociale bijdragen (RSZ)
Premies
Indexeringen en loonaanpassingen
Hoge inflatie
Studenten
Eindejaarsbonus