Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het begrotingsakkoord is rond: wat staat er in?

Gisteren bereikte de federale regering een akkoord over de begroting. Dit akkoord legt de nadruk op steun aan bedrijven en de vrijwaring van de koopkracht van de gezinnen, maar probeert ook het begrotingstekort deels weg te werken. Daarom worden er maatregelen genomen om burgers, zelfstandigen en bedrijven bij te staan en te beschermen.

12 oktober 2022

De belangrijkste sociaal-juridische maatregelen zijn de volgende:

 • Het systeem van de flexi-jobs wordt uitgebreid naar o.a.de landbouw, de zorg- en evenementensector
 • De tijdelijke werkloosheid wegens de energiecrisis wordt verlengd tot het einde van het eerste kwartaal 2023
 • Het aantal uren studentenarbeid zal worden uitgebreid tot 600 uren
 • Bedrijven krijgen in het 1ste en 2de kwartaal van 2023 een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen met 7,07%. Dit om tegemoet te komen aan de loonkost t.g.v. de hoge indexaties op 1 januari 2023
 • Voor het 3° en 4° kwartaal van 2023 kunnen zij een uitstel van betaling krijgen tot 2025
 • Reïntegratie van langdurig werklozen via de “zone zéro chomeurs”
 • Een extra besparing van 56 miljoen euro wordt beoogd door de terugkeer van langdurig zieken naar het werk
 • Tijdskrediet om voor een kind te zorgen, zal voortaan moeten beginnen voor dat kind 5 jaar is, nu is dat nog 8 jaar. De looptijd van dit tijdskrediet wordt ook verlaagd van 51 naar 48 maanden
 • De strijd tegen sociale fraude opgedreven, door de verjaringstermijn te verlengen
 • Er komt een eerste fase van fiscale hervorming om de kosten op arbeid te verminderen
 • Er wordt verder gewerkt aan de arbeidsmarkt om de arbeidsparticipatie te verhogen, vacatures sneller in te vullen en de intergewestelijke arbeidsmobiliteit te bevorderen

Wanneer treedt dit allemaal in werking?

Het gaat hier over een akkoord. Al deze maatregelen moeten dus nog verder uitgewerkt worden en omgezet worden in wetgeving. De concrete uitvoering van al deze maatregelen zal dus eerder voor 2023-2024 zijn.

Wat doet Securex?

Wij volgen deze thema’s verder op. Van zodra er meer concreet nieuws is over deze maatregelen lees je het op Lex4You en in jouw FlasHR-nieuwsbrief.

Sociale bijdragen (RSZ)
Hoge inflatie
Studenten
Oorlog in Oekraïne en energiecrisis
Ziekte en ongeval
Tijdelijke werkloosheid
Tijdskrediet
Sociale inspectie en sancties