Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De loonindexering aftoppen, mag dat?

Vorige week konden we in de pers lezen dat verzekeringsmaatschappij Axa besloten heeft om de lonen boven de 5.400 euro niet volledig te indexeren. Kan dat zomaar, en hoe zit dat dan juist?

29 november 2022

Elke sector kent zijn eigen indexsysteem

In België kennen we in de meeste sectoren een automatische koppeling van de lonen aan de index. De manier en het moment waarop de lonen geïndexeerd worden verschillen van sector tot sector.

Welke lonen worden geïndexeerd?

De specifieke cao van jouw sector bepaalt welke lonen er geïndexeerd worden. In onze Indexlist gebruiken we hiervoor lettercodes zoals A, M en M+.

Zo zijn er sectoren die enkel de minimumlonen (M) indexeren, terwijl anderen zowel de minimumlonen als de reële lonen (A) indexeren.

Verder zijn er nog sectoren waar de minimumlonen worden verhoogd met een bepaald percentage en waar de reële lonen stijgen met hetzelfde bedrag in plaats van met hetzelfde percentage (M+).

Voorbeeld: M+

Paul is een Categorie 1-arbeider die een minimumloon van 10 euro per uur ontvangt. Wanneer het minimumloon stijgt met 2%, zal het nieuwe minimumloon 10,20 euro per uur bedragen.

Lea, een andere Categorie 1-arbeider in dezelfde sector, heeft een hoger, reëel loon van 13 euro per uur. Het sectorale indexsysteem bepaalt dat de reële lonen stijgen met hetzelfde bedrag als de minimumlonen (in plaats van met hetzelfde percentage). Lea zal na de indexatie dus 13,20 euro verdienen.

Het indexsysteem in de verzekeringssector (PC 306)

In de cao van de verzekeringssector werd een indexregel vastgelegd waarbij de reële lonen stijgen met hetzelfde bedrag als de minimumlonen (M+). Een werkgever in PC 306 die tot nu toe zowel de minimumlonen als reële lonen procentueel indexeerde (A) op vrijwillige basis, kan dus in theorie beslissen om opnieuw terug te vallen op het indexsysteem van de sector-cao (M+), en zo als het ware de indexering “af te toppen”.

We zeggen “in theorie”, omdat het vrijwillig toepassen van systeem A de juridische waarde van een gebruik kan hebben, waardoor je er niet zomaar van kan afstappen. We gaan hier nu niet dieper op in, maar wel in een volgende actua op Lex4You.

In de praktijk kom dat dan neer op een indexering die nooit meer bedraagt dan een indexering op 5.400 euro (afgerond). 5.400 euro is immers het hoogste minimumloon in de hoogste categorie van het sectorale barema van paritair comité nr. 306.

Voorbeeld: Willem

Willem werkt reeds 10 jaar in de verzekeringsmaatschappij ABC-verzekeringen. Hij behoort tot het uitvoerend personeel en oefent een functie uit die behoort tot Categorie 3. Het minimumloon voor Categorie 3 bedraagt 2.761,86 euro.

Willem heeft een brutoloon van 3.500 euro en wordt dus boven barema betaald.

Wanneer de cao wordt toegepast, dan zal bij de indexatie in januari niet het loon van 3.500 euro worden geïndexeerd, maar krijgt Willem hetzelfde indexbedrag als dat voor het minimumloon.

De indexprognose op 1 januari 2023 bedraagt 10,86%. Volgens dat vooruitzicht zal Willem dus een indexverhoging van 299,94 euro (2.761,86 × 10,86%) krijgen, en niet van 380 euro (3500 x 10,86%).

Mag er in elke sector worden afgetopt?

Neen, dit principe kan enkel worden toegepast wanneer de sectorale cao dit voorziet. Dat is onder meer het geval in:

En in PC 200?

In PC 200 worden zowel de minimum- als de reële lonen geïndexeerd (A) in januari. Hier is het dus niet mogelijk om de indexering af te toppen.

De indexprognose schommelt momenteel rond de 11%. De definitieve index zal gekend zijn op 23 december 2022 in de namiddag.

Wat doet Securex voor jou?

Je kan de indexeringsregels in jouw paritair comité raadplegen via Paritaire comités > Jouw PC > Het loon bepalen > Indexering > Indexeringsregels.

Ook houden wij maandelijks de indexeringsvooruitzichten bij per paritair comité.

Ga naar Indexprognoses

Hebben de indexregels nog geheimen voor jou? Jouw Legal Advisor helpt je graag verder via myHR@securex.be.

Indexeringen en loonaanpassingen
Verzekeringssector
Hoge inflatie