Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

AI op de werkvloer: 5 sleutels tot succes

AI wordt steeds meer onvermijdbaar en onmisbaar in elke sector, van gezondheidszorg tot bouw. Daarom maak je maar beter werk van een opleidingsaanbod, een open communicatie, een werknemerspolicy, een AI-strategie en zelfs een aansprakelijkheidsbescherming. Onze 5 tips helpen je op weg naar een toekomstbestendige onderneming.

13 juni 2024

Tip 1. Ondersteun je werknemers via AI-opleidingen

Efficiënt leren omgaan met artificiële intelligentie (AI) is geen luxe meer, maar een noodzaak. De digitale wereld evolueert snel en wacht op niemand. Het is dus belangrijk dat je werknemers niet achterblijven. Als jouw team vlot nieuwe technologieën omarmt, volg je niet alleen de evoluties, maar zal je misschien ook sneller kansen zien en voorlopen op je concurrenten.

Ook traditionele sectoren zijn niet AI-immuun

AI vindt steeds meer zijn weg in alle aspecten van de bedrijfsvoering, net zoals het internet dat deed. Ook sectoren die op het eerste gezicht minder met AI te maken hebben, zullen op termijn wellicht toch veranderen. In de landbouwsector kan men vandaag al via gezichtsherkenning ziektes vaststellen bij koeien. Om maar te zeggen: zowel voor jou als je werknemers is het waardevol om je kennis en vaardigheden bij te spijkeren en leergierig te blijven.

Onze gouden tip? Door nu te investeren in AI-training, sla je twee vliegen in één klap. Je verbetert de efficiëntie van je team, maar je komt ook tegemoet aan het individueel opleidingsrecht van je werknemers. Grijp deze kans dus en voorzie AI-opleidingen in je opleidingsplan.

Lees meer over het individueel opleidingsrecht

Houd tot slot ook het aanbod van je sectorale opleidingsfonds in de gaten. Zo organiseert Cevora gratis opleidingen voor bedienden in het PC 200, zoals een introductie tot AI en digital marketing.

Tip 2. Luister naar bezorgdheden

Wanneer je AI wil inzetten op de werkvloer, kan dat bij sommige werknemers uiteenlopende reacties uitlokken.

Jasper van Marketing is altijd enthousiast op zoek naar de nieuwste manieren om AI te gebruiken om zijn werk te vergemakkelijken, zodat er meer tijd en energie vrijkomt voor belangrijke taken. 

Ook Seraphine van Legal ziet wel brood in AI-tools, maar is toch vooral bezorgd om de aansprakelijkheidsrisico’s en de veiligheid van persoonsgegevens.

Robin, een trotse productie-arbeider, vreest dan weer dat diens vakmanschap steeds meer overbodig wordt door de introductie van AI-gestuurde machines.

We raden je daarom aan om een communicatiestrategie uit te werken. We geven enkele tips.

Wees transparant. Begin een open gesprek over welke intenties je onderneming heeft met AI en hoe het de werkplek ten goede kan komen. Benadruk dat AI dient als hulpmiddel om je mensen te ondersteunen, niet om hen te vervangen.

Luister actief. Geef je medewerkers de kans om hun zorgen en vragen te uiten, bijvoorbeeld via één-op-één gesprekken, workshops of enquêtes. Betrek zeker je ondernemingsraad of syndicale afvaardiging in dit proces.

Blijf communiceren. Geef regelmatig updates over de voortgang van de AI-projecten in je onderneming. Dat kan bijvoorbeeld via teammeetings en een pagina op je intranet.

Lees meer : 'Over welke informatie moet de ondernemingsraad beschikken?'

Tip 3. Stel een goed AI-beleid op

Als werkgevers kan je duidelijke afspraken en gedragscodes noteren in een policy. Denk maar aan sociale media, thuiswerk, het recht op deconnectie, of het gebruik van een bedrijfslaptop, … Dan is het niet zo’n gek idee om een AI-beleid op te stellen.

In een AI-policy kan je alle afspraken vastleggen die jij nuttig acht in je onderneming. Zo zorg je er voor dat de technologie op een verantwoorde, veilige en effectieve manier wordt ingezet, met respect voor de GDPR en de antidiscriminatiewetten. Je kan bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde tools aan banden leggen om de veiligheid van klantengegevens te waarborgen. Je kan ook vastleggen welke verantwoordelijkheden steeds bij je werknemers blijven liggen.

Zorg er tot slot voor dat iedereen op de hoogte is van dit beleid en het kan raadplegen, bijvoorbeeld via je intranet. Plan ook in om je policy regelmatig bij te werken, zodat die rekening blijft houden met nieuwe ontwikkelingen.

Onze tip

Onze Securex-experts hebben het jou makkelijk gemaakt en een modelpolicy rond artificiële intelligence opgesteld. Deze kan je naar eigen noden aanpassen. Heb je nog bijkomende vragen, bijvoorbeeld hoe je de policy op een juridisch bindende manier kan invoeren in jouw specifieke bedrijfscontext? Contacteer dan je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Tip 4. Kies de juiste AI voor jouw bedrijf

Zorg ervoor dat je investeert in AI-technologieën die een echte meerwaarde bieden voor jouw organisatie. Koppel AI-oplossingen aan je bedrijfsstrategie en bewaak de balans tussen kosten en verwachte opbrengsten.

Is je klantenservice overbevraagd en krijg je hiervoor moeilijk vacatures ingevuld? Dan kan een AI-chatbot wellicht voor de nodige verlichting zorgen. Twijfel je welke nieuwe producten je best kan lanceren? Dan kan je beroep doen op geavanceerde data-analyse. Wil je grote voorraden onverkochte producten vermijden? Kijk dan naar tools die slim de vraag voorspellen.

Lees meer: ’Welzijn op het werk in de praktijk’

Tip 5. Verzeker je tegen fouten door AI

Artificiële intelligentie wordt steeds beter in het nabootsen van (aspecten van) de menselijke intelligentie. Maar, net als mensen, kan AI verkeerde info geven of zaken over het hoofd zien. Soms gebeurt dat zelfs met veel overtuiging.

Als jouw onderneming fouten maakt en schade veroorzaakt, kun je hiervoor verantwoordelijk gehouden worden. Ook wanneer AI aan de basis van zo’n fout ligt. Gelukkig zijn er verzekeringen beschikbaar die bescherming bieden tegen AI-fouten. Die polissen vallen meestal onder de categorie van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Onze tip

Wist je dat Securex als brede dienstverlener ook een waaier aan verzekeringen aanbiedt, om je organisatie te beschermen tegen aansprakelijkheid?

Lees meer ove het vrijwaren van je burgerlijke aansprakelijkheid

Ben je op zoek naar een verzekering of heb je nog verzekeringstechnische vragen? Neem dan contact op met insurance.agent@securex.be.

Bronnen

Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk
Verplichtingen als werkgever
Opleiding & stage