Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aanstelling van een vertrouwenspersoon binnenkort verplicht?

De regering heeft een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd. In dit kader zijn wijzigingen met betrekking tot de aanstelling van vertrouwenspersonen uiteengezet. In dit artikel vind je een overzicht van de wijzigingen waarmee je rekening moet houden zodra de wet van kracht wordt.

19 juli 2023

Verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon in bepaalde ondernemingen 

Momenteel is de aanstelling van een vertrouwenspersoon in een onderneming niet verplicht. Dat is alleen verplicht als alle leden die de werknemers vertegenwoordigen in het comité voor preventie en bescherming op het werk daarom verzoeken.  

De regering wil de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht maken, behalve in ondernemingen met minder dan 50 werknemers. In ondernemingen met minder dan 50 werknemers zou de aanstelling verplicht blijven als alle leden die de werknemers in het CPBW vertegenwoordigen daarom verzoeken. De huidige regel zou dus voor de kleinste ondernemingen gehandhaafd blijven.  

In bepaalde gevallen moet de vertrouwenspersoon tot het personeel van de onderneming behoren  

Maakt jouw preventieadviseur psychosociale aspecten momenteel deel uit van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk? Dan moet, als er een vertrouwenspersoon wordt aangesteld, ten minste één van de vertrouwenspersonen een personeelslid van de onderneming zijn als je meer dan 20 werknemers tewerkstelt.  

Het voorontwerp voorziet daarom in de volgende drie scenario's:  

  • Ondernemingen met meer dan 50 werknemers: een vertrouwenspersoon is in alle gevallen verplicht. Bovendien moet ten minste één van de vertrouwenspersonen altijd een personeelslid van de werkgever zijn. Dit is ook het geval als de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

  • Ondernemingen met 20 tot 49 werknemers: een vertrouwenspersoon is over het algemeen niet verplicht. Als er echter een vertrouwenspersoon wordt aangesteld, moet ten minste één van de vertrouwenspersonen een personeelslid van de onderneming zijn als de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.  

  • Ondernemingen met minder dan 20 werknemers: een vertrouwenspersoon is over het algemeen niet verplicht. Als er toch een vertrouwenspersoon wordt aangesteld, hoeft deze niet noodzakelijk een personeelslid van de onderneming te zijn. 

Belangrijke opmerking: de vertrouwenspersoon moet een opleiding en jaarlijkse bijscholingen volgen 

Sinds 2014 moet elke nieuwe vertrouwenspersoon 5 dagen opleiding volgen binnen twee jaar na zijn aanstelling. Securex is officieel erkend door de FOD WASO om deze opleiding te geven. 

Meer informatie vind je in onze opleidingscatalogus op: Opleiding - Vertrouwenspersoon: basis | Securex 

De vertrouwenspersoon moet eveneens een jaarlijkse bijscholing volgen. Securex organiseert deze bijscholingen elk jaar.  

Voor meer informatie:  Opleiding - Vertrouwenspersoon: bijscholing| Securex 

Inwerkingtreding 

Deze wijzigingen treden nog niet in werking. Het voorontwerp is momenteel voor advies naar de Raad van State gestuurd. We houden je op de hoogte van de definitieve datum van inwerkingtreding op Lex4You.  

CPBW
Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk