Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Sancties

Wat zijn de algemene sancties?

Hieronder worden de sancties toegelicht.

Laatst bijgewerkt op 22 juni 2022

Principe

De algemene sancties zijn:

  • Hetzij een administratieve geldboete
  • Hetzij een strafrechtelijke geldboete en/of een gevangenisstraf

De werkgever kan ofwel een administratieve sanctie ofwel een strafrechtelijke sanctie krijgen.  Een combinatie van beide is niet mogelijk.  Voor meer informatie over wanneer welke sanctie wordt toegepast, verwijzen we u naar de fiche “Sociaal Strafwetboek - 2. Procedureregels” onder de vraag “Hoe verloopt de procedure nadat een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk werd opgemaakt?

4 niveaus

De sociaalrechtelijke inbreuken zijn opgedeeld in vier niveaus, elk met een eigen sanctie (administratie en strafrechtelijk).  De aard en de hoogte van de sanctie hangt dus af van de gepleegde inbreuk.

 

Gevangenisstraf

Strafrechtelijke geldboete[1]

Administratieve geldboete[2]

Niveau 1

 

 

€ 80 tot € 800

Niveau 2

 

hetzij een strafrechtelijke geldboete van € 400 tot € 4.000

hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2.000

Niveau 3

 

hetzij een strafrechtelijke geldboete van € 800 tot € 8.000

hetzij een administratieve geldboete van € 400 tot € 4.000

Niveau 4

hetzij een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar

en/of een strafrechtelijke geldboete van € 4.800 tot € 48.000

hetzij een administratieve geldboete van € 2.400 tot € 24.000

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat:

  • Het stelsel van de administratieve geldboeten uitgebreid werd tot alle inbreuken op het sociaal recht
  • De minst zware inbreuken gedepenaliseerd zijn en dus enkel met een administratieve geldboete bestraft kunnen worden waardoor voor de rechtbanken ruimte vrijkomt om zich op de zwaardere vormen van sociale fraude te concentreren
  • Er nog enkel gevangenisstraffen zijn voor de zwaarste inbreuken

 

[1] De hieronder vermelde bedragen werden reeds met de opdeciemen vermenigvuldigd (dus x 8).

[2] De hieronder vermelde bedragen werden reeds met de opdeciemen vermenigvuldigd (dus x 8).

Alle artikelen over Sancties