Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuws van de Ministerraad

Op 6 mei 2022 heeft de Ministerraad enkele belangrijke beslissingen genomen, waaronder een omzetting van de Europese richtlijn rond arbeidsvoorwaarden en een hervorming van het kunstenaarsstatuut.

11 mei 2022

Omzetting van Europese arbeidsvoorwaardenrichtlijn (TPWC)

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie gedeeltelijk omzet.

De richtlijn wil de arbeidsvoorwaarden verbeteren, door middel van meer transparantie en een meer voorspelbare werkgelegenheid. Tegelijk wil men zorgen voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Meer weten? Lees onze actua: TPWC-richtlijn - De NAR geeft advies 

Hervorming van het kunstenaarsstatuut

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut.

In een eerste fase worden volgende zaken voorgesteld:

  • De oprichting van een nieuwe Kunstwerkcommissie binnen de FOD Sociale Zekerheid die onder meer instaat voor de aflevering van het kunstwerkattest, dat toegang geeft tot het specifieke statuut voor kunstwerkers
  • De oprichting van een digitaal platform ‘Working in the Arts’
  • De omvorming van het stelsel van de kleine vergoedingsregeling tot een amateurskunstenvergoeding
  • De verbetering van de regels voor de sociale bescherming van kunstwerkers

In een volgende fase zullen voorstellen worden geformuleerd met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de sector, het sectoroverleg, de interactie met andere takken van de sociale zekerheid, het auteursrecht, de fiscale regels en de federale instellingen.

Instemming met het verdrag ter bestrijding van geweld en intimidatie op de werkvloer

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag ter bestrijding van geweld en intimidatie op de werkvloer, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie op 21 juni 2019.

Het verdrag eist van de lidstaten dat ze een inclusieve, geïntegreerde en genderbewuste aanpak vastleggen, gericht op de preventie en uitbanning van geweld en intimidatie op het werk.

In België bestaan reeds gedetailleerde bepalingen. Raadpleeg onze info over preventie van psychosociale risico's.

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen die schade lijden door de oorlog in Oekraïne en Covid-19

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een aangepast crisis-overbruggingsrecht om de economische schade te beperken die zelfstandigen lijden door zowel de oorlog in Oekraïne als de Covid-crisis (luik quarantaine).

Het voorontwerp van wet beoogt een aangepast crisis-overbruggingsrecht om zelfstandigen te helpen die zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne en door mogelijke economische sancties.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de verlenging van de derde pijler (quarantaine) van het crisis-overbruggingsrecht in het kader van Covid-19 tot en met 30 juni 2022.

Wat doet Securex voor jou?

Van zodra deze maatregelen uitwerking krijgen, komen we op de belangrijkste punten terug.

Bron

Welzijn op het werk
Arbeidsreglement
Arbeidsovereenkomst