Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

TPWC-richtlijn - De NAR geeft advies

Op 3 juli 2019 trad de Europese richtlijn 2019/1152 betreffende de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (in het Engels: transparant and predictable working conditions of TPWC) in werking.

14 februari 2022

Wat is het doel van deze richtlijn?

Het doel van deze richtlijn is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers, door ze transparanter en voorspelbaarder te maken. Deze richtlijn bevat 2 grote luiken:

  • Informatie verstrekken aan de werknemers over hun arbeidsomstandigheden (minstens 7 dagen voor de aanvang van de arbeidsrelatie). Dit is vooral een actualisering van de vorige richtlijn 91/533/EEG
  • Het instellen van een aantal minimumrechten voor elke werknemer die in de Europese unie werkt.

Tegen wanneer moet deze richtlijn worden omgezet?

België heeft nog tot 1 augustus 2022 de tijd om deze richtlijn om te zetten in het Belgisch recht.

Wat betekent dit concreet?

Hoewel in België een groot deel van de bepalingen van deze richtlijn al geregeld worden door bestaande arbeidswetgeving, zullen er ook toch een aantal wetten en KB’s moeten aangepast worden om in overeenstemming te zijn met deze richtlijn. Het betreft hier voornamelijk:

  • De individuele rekening
  • De wetgeving rond de proefperiode voor studenten
  • Artikel 20 bis van de arbeidsovereenkomstenwet

Wat betekent dit voor u als werkgever ?

Het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomsten zijn in België de instrumenten bij uitstek om de werknemer te informeren over zijn loon- en arbeidsvoorwaarden, evenals over zijn rechten en plichten.

Ons advies :

Zorg er voor dat uw arbeidsreglement in orde is.Dit kan u veel geld en tijd besparen en bovendien bent u dan ook in orde met alle wettelijke bepalingen, temeer daar de niet naleving van deze richtlijn ook strafrechtelijk zal gesanctioneerd worden.

Daarnaast is de toepassing van de correcte loon- en arbeidsvoorwaarden zoals deze gelden voor uw sector , evenals het gebruik van de juiste arbeidsovereenkomsten (deeltijders, studenten, bepaalde duur,…) een must.

Wat doet Securex voor u ?

Wij houden u uiteraard op de hoogte van het verdere verloop van de omzetting van deze wetgeving .In onze e-Shop kunt u nu ons basisreglement en alle specifieke bijlagen die u nodig hebt bestellen.Liever een arbeidsreglement op maat, dan kan u ook steeds terecht bij uw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be.Of toch graag een volledige audit van de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden in uw onderneming ? Neem dan zeker contact met onze Securex Legal Consultants via consultinglegal@securex.be.

Verplichtingen als werkgever