Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Minder uitkeringen voor tijdskrediet en thematische verloven vanaf vandaag

De mogelijkheden om een tijdskrediet, een thematisch verlof of een loopbaanonderbreking met uitkeringen op te nemen worden beperkt voor de aanvragen ingediend vanaf 1 februari 2023.

1 februari 2023

Een koninklijk besluit dat gisteren werd gepubliceerd heeft:

  • De tewerkstellingsvoorwaarde voor het tijdskrediet met motief
  • De voorwaarden gelinkt aan het tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’
  • De regels over de verhoogde uitkeringen

aangepast. De geplande maatregelen gaan alleen over het recht op onderbrekingsuitkeringen die door de RVA worden betaald.

Doorgaans is een door de RVA betaald vervangingsinkomen, ‘onderbrekingsuitkering’ genoemd, altijd gekoppeld aan door de werknemer opgenomen tijdskrediet of thematisch verlof. Maar dat is niet altijd zo. Om meer te weten, raadpleeg ons artikel van 24 januari 2023.

Nieuwe tewerkstellingsvoorwaarde voor het voltijds en halftijds tijdskrediet met motief 

Voltijds tijdskrediet met motief

Krachtens het nieuwe besluit moeten werknemers die een voltijds tijdskrediet met motief willen opnemen en hiervoor uitkeringen willen genieten:

  • Ofwel gedurende 12 maanden voltijds tewerkgesteld zijn geweest
  • Ofwel gedurende 24 maanden deeltijds tewerkgesteld zijn geweest

vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.

Voorbeeld

Jan wil tijdskrediet met motief opnemen om voor zijn kind te zorgen. Om recht te hebben op onderbrekingsuitkeringen moet hij in het jaar voorafgaand aan zijn aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest. Als hij deeltijds werkt, is een tewerkstelling van 24 maanden vereist.

Halftijds tijdskrediet met motief

De werknemer die een halftijds tijdskrediet wil nemen met uitkeringen moet voltijds tewerkgesteld zijn geweest in de onderneming gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever (voor de aanvragen tot 31 januari 2023 was dit nog een tewerkstelling aan 75%).

Deze tewerkstellingsvoorwaarde was al van toepassing op de vermindering van de prestaties met 1/5de bij een tijdskrediet met motief.

Opgelet, de tewerkstellingsvoorwaarde wordt beoordeeld op het ogenblik van de schriftelijkse aanvraag. Bij een verlenging wordt deze voorwaarde echter beoordeeld op het ogenblik van de eerste schriftelijke aanvraag.

Daarentegen blijven de voorwaarden om recht te hebben op het tijdskrediet zelf (het recht om de arbeidsprestaties te schorsen of de verminderen) onveranderd. Maar als dit recht niet gepaard gaat met uitkeringen, wordt het uiteraard veel minder aantrekkelijk voor de werknemer als hij financieel niet rondkomt. 

Motief zorg voor een kind: drie besparingsmaatregelen

Dit motief kan enkel worden ingeroepen door werknemers die tijdskrediet opnemen om te zorgen voor hun kind. Werknemers die vanaf februari 2023 een aanvraag voor tijdskrediet met dit motief indienen, moeten rekening houden met het volgende voor wat hun uitkeringen betreft:

De leeftijd van het kind om dit tijdskrediet voltijds op te nemen wordt vijf jaar

Voor voltijds tijdskrediet wordt de leeftijd teruggebracht van acht tot vijf jaar. Er zal een aanvraag moeten worden ingediend vóór de vijfde verjaardag van het kind.

De maximale duur van dit tijdskrediet bedraagt nu 48 maanden

Dit motief mag maar voor maximaal 48 maanden (voorheen 51 maanden) worden gebruikt, en dit voor alle vormen van tijdskrediet met dit motief.

De verlaging van de maximumperiode is ook van toepassing op de tijdskredieten met motief 'zorg' die uiterlijk op 31 januari 2023 zijn aangevangen, voor zover de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg van zijn kind tot de leeftijd van 8 jaar heeft opgenomen.

Ten gevolge van deze maatregel hebben werknemers  het recht om de bij de werkgever aangevraagde periode van tijdskrediet voor de zorg van hun kind tot de leeftijd van 8 jaar in te korten met het aantal maanden waarvoor zij  geen recht op onderbrekingsuitkeringen zullen hebben. De werkgever kan deze vroegtijdige eenzijdige beëindiging van het tijdskrediet niet weigeren.

Voorbeeld

Jan neemt een tijdskrediet om voor zijn kind te zorgen. De maximale duur van dit tijdskrediet is nu 48 maanden, en niet meer 51 maanden, tenzij Jan op 1 februari 2023 minstens 30 maanden van dit tijdskrediet heeft opgenomen. Dit is niet het geval. Jan kan de initieel aangevraagde periode tijdskrediet inkorten naar 48 maanden zonder het akkoord van zijn werkgever.

In juni wijzigt de anciënniteitsvoorwaarde

Vanaf 1 juni 2023 moet de werknemer ten minste 36 maanden anciënniteit op de teller hebben om recht te hebben op uitkeringen in het kader van dit tijdskrediet (nu 24 maanden), en dit voor alle vormen van tijdskrediet met dit motief.

Geen verhoogde uitkeringen meer

De hogere onderbrekingsuitkeringen verdwijnen. Concreet worden de volgende aanvullingen geschrapt:

  • Toeslagen voor werknemers van 50 jaar en ouder in het kader van thematisch verlof
  • Anciënniteitspremies voor werknemers met vijf jaar anciënniteit in het kader van het tijdskrediet

Voor alle aanvragen die vanaf 1 februari 2023 worden ingediend, ontvangen deze werknemers nu de gewone uitkeringen.

Inwerkingtreding 

Deze wijzigingen treden vandaag 1 februari 2023 in werking. Ze zijn van toepassing op de aanvragen die vanaf die datum bij de werkgever worden ingediend.

Wat doet Securex voor jou?

Lees onze informatie over tijdskrediet en thematische verloven op Lex4You. Deze thema’s worden zeer binnenkort aan de nieuwe regels aangepast.

Als je een concrete vraag hebt, kan je ook terecht bij je Securex Legal Advisor op het adres myHR@securex.be.

Bron

  • Koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking, Belgisch Staatsblad van 31 januari 2023
Thematische verloven
Tijdskrediet
Tijd voor gezin en zorg