Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Tijdskrediet met motief

Welke vormen van tijdskrediet met motief zijn er?

Het tijdskrediet met motief kan worden opgenomen in 3 vormen: voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Voltijds tijdskrediet

Het voltijds tijdskrediet geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties gedurende een bepaalde periode volledig te schorsen

Na de periode van tijdskrediet herneemt de arbeidsovereenkomst van de werknemer zijn normale verloop. Voor een voltijds tijdskrediet houdt dit in dat de werknemer na deze periode zijn vroegere functie terug moet kunnen opnemen of indien dit niet mogelijk is, dat de werkgever hem een gelijkwaardige of vergelijkbare functie moet bezorgen.

Halftijds tijdskrediet

Het halftijds tijdskrediet geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties gedurende een bepaalde periode te verminderen tot een halftijds arbeidsregime.

Met halftijds arbeidsregime wordt bedoeld “de helft van het aantal uren van een voltijdse betrekking in de onderneming” en dus niet noodzakelijk de helft van het aantal uren van de betrokken werknemer.

Na de periode van tijdskrediet herneemt de arbeidsovereenkomst van de werknemer zijn normale verloop. Voor een halftijds tijdskrediet houdt dit in dat de werknemer opnieuw volgens zijn oorspronkelijke uurrooster tewerkgesteld wordt.

1/5 tijdskrediet

Het 1/5 tijdskrediet geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties gedurende een bepaalde periode met 20% te verminderen

In principe moet de werknemer dit recht op een loopbaanvermindering opnemen ten belope van 1 volledige of 2 halve dagen per week. Het aantal uren dat de arbeidsovereenkomst op deze dag of deze twee halve dagen geschorst is wegens tijdskrediet moet overeenkomen met 1/5 van een voltijdse arbeidsduur [1].

Het is evenwel ook mogelijk om deze loopbaanvermindering in een andere vorm (bijvoorbeeld elke dag 1,5 uur minder presteren of 4 weken voltijdse arbeid en 1 week voltijds tijdskrediet) te genieten [2].  Er is dus een zeer grote flexibiliteit mogelijk, maar in dit geval moet binnen een periode van 12 maanden die geldt als referteperiode de wekelijkse arbeidsduur wel aan 4/5 van een voltijdse arbeidsregeling beantwoorden. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet bovendien een specifieke procedure gevolgd worden.

Na de periode van tijdskrediet herneemt de arbeidsovereenkomst van de werknemer zijn normale verloop. Voor een 1/5 tijdskrediet houdt dit in dat de werknemer opnieuw volgens zijn oorspronkelijke uurrooster tewerkgesteld moet worden.

[1] De werknemer mag immers nooit meer dan 80% van zijn/haar loon ontvangen.

[2] De RVA heeft wel bevestigd dat ook in dit geval de werknemer elke maand slechts 80% van zijn loon mag krijgen, wat de flexibele vorm ook is waarvoor werkgever en werknemer hebben gekozen. Werkt uw werknemer met andere woorden 4 weken voltijds en 1 week niet, dan mag u hem niet 4 weken voltijds betalen en 1 week niet, maar wel elke maand 80%, ook al heeft hij tijdens die specifieke maand voltijds gewerkt. De RVA kan immers beslissen om de onderbrekingsuitkeringen terug te vorderen indien deze bovenop een voltijds loon werden uitgekeerd.

Alle artikelen over Tijdskrediet met motief