Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een dag klein verlet voor een communie of lentefeest?

De periode van de communie- of lentefeesten breekt weer aan. Hier lees je wanneer je werknemers dan recht op klein verlet hebben. Het klein verlet laat je werknemer toe om bij bepaalde gebeurtenissen met behoud van loon van het werk afwezig te blijven.

12 april 2024

De dag van het feest

Je werknemer heeft het recht afwezig te blijven op de dag van de plechtige communie of van het feest van de vrijzinnige jeugd van één van zijn kinderen. Als het feest echter plaatsheeft op een zondag, een feestdag of een dag van gewone inactiviteit, mag de werknemer afwezig blijven op de voorgaande of de volgende gewone activiteitsdag.

Het recht op klein verlet geldt niet voor de eerste communie of een privé-communiefeest.

Het is altijd mogelijk dat er in je sector of onderneming een gunstigere bepaling voorzien wordt. Dan heeft je werknemer misschien toch recht op klein verlet voor de eerste communie of voor een privé-communiefeest.

…van de eigen kinderen

Onder de eigen kinderen wordt verstaan: het kind van je werknemer, dat van zijn (haar) echtgeno(te)ot of van de wettelijk samenwonende partner.

Het geadopteerde kind of het natuurlijk erkende kind worden met het wettige of gewettigde kind gelijkgesteld en de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, wordt met de echtgenoot gelijkgesteld.

Wanneer meerdere kinderen op dezelfde dag hun communie of hun feest van de vrijzinnige jeugd vieren, heeft je werknemer slechts recht op één dag klein verlet. Het aantal dagen klein verlet wordt bij de communie van een tweeling dus niet verdubbeld.

Onder welke voorwaarden behoudt je werknemer het loon?

Om recht te hebben op klein verlet en het recht op loon te behouden, moet je werknemer de volgende voorwaarden vervullen:

  • Je vooraf, of in elk geval binnen de kortst mogelijke termijn verwittigen
  • Het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het toegekend is
  • Wegens zijn afwezigheid loonverlies lijden

Als werkgever kan je de opname van het klein verlet niet verhinderen. Je mag je werknemer wel vragen om een bewijsstuk af te leveren.

Meer info?

Om meer te weten over de verschillende gebeurtenissen die beschouwd worden als klein verlet en alle nuttige info terzake te lezen, raadpleeg ons dossier over het klein verlet.

Tijd voor gezin en zorg
Tijd voor de werknemer
Arbeidsduur