Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Loonbonus: welk bedrag kan je in 2023 toekennen?

Tot een bepaald bedrag wordt de toekenning van een loonbonus sociaal en fiscaal gunstig behandeld. Het gaat om de loonbonus uit cao nr. 90. In 2023 zal het sociaal plafond van de loonbonus 3.948 euro per werknemer bedragen.

28 december 2022

Wat is het fiscale maximumbedrag?

Het fiscale maximumbedrag, dat gelijk is aan het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer, wordt dan 3.434 euro per werknemer.

Dit bedrag moet nog door de fiscus bevestigd worden.

De naleving van deze plafonds wordt bekeken in het jaar van de betaling van de loonbonus, ongeacht het jaar waarin het plan werd opgesteld.

Goed om weten

Als werkgever ben je een bijzondere RSZ-bijdrage verschuldigd van 33% op het bedrag van de loonbonus. Dit bedrag en deze bijdrage van 33% zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Je werknemer is een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd.

De loonbonus moet toegekend worden aan alle werknemers of een objectief omschreven groep van werknemers en moet gekoppeld zijn aan de realisatie van één of meerdere collectieve doelstellingen.

Je kan de loonbonus toekennen bovenop de loonnorm uit het interprofessioneel akkoord.

Meer info?

Wil je meer info over de loonbonus? Raadpleeg dan ons dossier over de loonbonus.

Wil je een loonbonusplan in te voeren in 2023? Of ben je tevreden met de doelstellingen die je onderneming bereikt heeft in 2022 dankzij dit verloningssysteem en wil je je huidig plan hernieuwen voor het jaar 2023? Doe dan zeker beroep op onze Legal Consultants via consultinglegal@securex.be.

Bron

Loonbeleid optimaliseren
Algemene regels rond verlonen