Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wilt u uw werknemers belonen voor het werk tijdens corona? Overweeg een fiscaal vriendelijke winstpremie

Hebben uw werknemers in de coronacrisis een tandje bijgestoken en wilt u hen belonen door een deel van de winst aan hen uit te keren? Dan kunnen winstpremies een interessant bonussysteem zijn. Vaak houden werknemers netto dubbel zoveel over van een winstpremie, vergeleken met een traditionele bonus.

28 januari 2022

De troeven van winstpremies:

 • U betaalt € 0,00 werkgeversbijdragen (RSZ)
 • Uw werknemer betaalt slechts 7% belasting op de winstpremie
 • Heel eenvoudig in te voeren
 • Geeft geen problemen met de loonnorm

De beperkingen van winstpremies:

 • De werknemer betaalt 13,07% solidariteitsbijdrage
 • De winstpremie is niet aftrekbaar voor u als werkgever
 • De winstpremie mag maximum 30% van de totale brutoloonmassa bedragen

Winstpremies: een spiekbriefje

Wat zijn winstpremies?

Via het systeem van winstpremies kunt u de winst van een boekjaar deels of zelfs volledig toekennen aan uw werknemers, in de vorm van een geldbedrag.

Kan ik bepaalde werknemers meer of minder toekennen?

Wanneer u een winstpremie toekent, doet u dat voor alle werknemers in de onderneming. Een verschillend bedrag per werknemer is mogelijk, binnen bepaalde wettelijke grenzen. U kunt namelijk kiezen uit volgende vormen van winstpremies: 

Identieke winstpremie

Alle werknemers krijgen een gelijk bedrag, of een gelijk percentage van het loon.

Gecategoriseerde winstpremie

Werknemers krijgen een verschillend bedrag, volgens een verdeelsleutel met objectieve criteria zoals anciënniteit, functie, …

Hoeveel administratie is er bij het invoeren van winstpremies?

Het toekennen van identieke winstpremies is verrassend eenvoudig. Er zijn slechts twee formaliteiten nodig:

 • De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van de stemmen om winstpremies toe te kennen
 • De notulen van die vergadering moeten de wettelijk verplichte vermeldingen over de winstpremie bevatten

Bij het toekennen van een gecategoriseerde winstpremie doorloopt u een iets striktere procedure, om de eerlijke behandeling van alle werknemers te garanderen. Er moet in dat geval een cao of toetredingsakte opgemaakt worden.

Met de modeldocumenten van Securex kunt u vlot identieke of gecategoriseerde winstpremies invoeren. Mail naar loonoptimalisatie@securex.be en wij helpen u graag verder.

Hoeveel belasting wordt er afgehouden van winstpremies?

Bij de werknemer wordt er slechts 7% als belasting ingehouden.

Voor de werkgever is de winstpremie evenwel niet aftrekbaar.  

Hoeveel RSZ wordt er afgehouden van winstpremies?

Als werkgever betaalt u geen werkgeversbijdrage aan de RSZ, terwijl die normaalgezien 25% bedraagt.

Bij de werknemer wordt er wel 13,07% RSZ afgehouden als solidariteitsbijdrage.

Kan ik onbeperkt winstpremies toekennen?

Neen, er is een limiet. Het totaalbedrag van de premie mag bij afsluiting van het betreffende boekjaar maximum 30% van de totale brutoloonmassa bedragen.

Kan ik winstpremies combineren met een loonbonus?

Ja, u kunt winstpremies combineren met een loonbonus. Beide systemen staan immers los van elkaar:

 • Een winstpremies is – zoals de naam zegt – altijd gelinkt aan de realisatie van winst
 • Een loonbonus is niet gelinkt aan winst, maar aan de verwezenlijking van collectieve doelstellingen
Telt een winstpremie mee voor de loonnorm?

Neen, de winstpremie wordt niet meegerekend voor de berekening van de loonkostontwikkeling en valt dus buiten de loonnorm.  

Voorbeeld: dubbel zoveel netto voor Rudy

De firma PanyCom is een jonge onderneming met één werknemer genaamd Rudy. Bij het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2021 is er een winst (vóór belasting) van € 3.000. De algemene vergadering beslist om die winst volledig toe te kennen aan het personeel, met andere woorden aan Rudy.

PanyCom kiest voor het systeem van winstpremies. Hierdoor zal Rudy netto € 1.940,28 ofwel bijna 65% overhouden van de € 3.000 premie:

Winst vóór belastingen

3.000

 

20% Vennootschapsbelasting (verlaagd tarief)

- 600

= 3.000 × 0,2

Bruto winstpremie

2.400

= 3.000 – 600

13,07% Solidariteitsbijdrage werknemer

- 313,68

= 2.400 × 0,1307

Belastbare winstpremie

2.086,32

= 2.400 – 313,68

7% roerende voorheffing

- 146,04

= 2.086,32 × 0,07

Netto winstpremie

1.940,28

= 2.086,32 – 146,04

*Bovenstaande berekeningen zijn simulaties. Afwijkingen zijn dus steeds mogelijk

Ter vergelijking: van een traditionele cash bonus zou Rudy slechts € 970,14 ofwel amper 32,3% overgehouden hebben. Op zo’n cash bonus wordt immers 13,07% RSZ en maximum 53,5% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Dankzij het systeem van winstpremies geeft PanyCom in de praktijk dus een dubbele beloning aan Rudy, vergeleken met een cash bonus met hetzelfde brutobedrag.

Eenvoudig met de hulp van Securex Consulting

Securex Consulting begeleidt haar klanten van A tot Z, zowel bij toekenning van een identieke als van een gecategoriseerde winstpremie.

Wenst u meer informatie, contacteer ons via loonoptimalisatie@securex.be.