Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flitscontroles in de schoonmaaksector in augustus 2023

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

11 juli 2023

Wat wordt er gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder andere nagaan of volgende zaken in orde zijn in uw onderneming:

  • Het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten, , uitzendkrachten)
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • Afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers (meer uren, minder uren of wisselen van werkrooster ten opzichte van het voorziene vaste of variabel werkrooster)

Weet dat een kopie van het arbeidsreglement moet bijgehouden worden op iedere arbeidsplaats, dus ook in de (vracht)wagen van uw werknemer. Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt Checklist ter beschikking voor de schoonmaaksector .

Deze checklist geeft een handig overzicht van de voornaamste documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen. Dit betekent echter niet dat de inspectie niet het recht heeft om ook andere documenten, die zij noodzakelijk achten voor het onderzoek, op te vragen.

Lees meer: jouw verplichtingen als werkgever

Lees meer : Het sociaal Strafwetboek grondig gewijzigd

Onze tip

Door je als bedrijf voor te bereiden op deze flitscontroles, kan je ervoor zorgen dat je volledig voldoet aan alle wetgeving die op jou van toepassing is. Zo bouw je niet alleen een goede reputatie op, maar win je ook het vertrouwen van jouw klanten en voorkom je mogelijke sancties of boetes
 

Wat doet Securex voor jou?

Is jouw arbeidsreglement niet meer up-to-date, of ben je er niet zeker van of je de loon- en arbeidsvoorwaarden van jouw sector wel correct toepast? Contacteer dan zeker jouw legal advisor voor hulp via myHR@securex.be.  

Bronnen

 

Paritaire comités
Flitscontroles