Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flitscontroles in de verhuissector in maart 2024

In de maand maart 2024 worden er flitscontroles gehouden door de inspectiediensten in de verhuissector (PC 140.550).

5 februari 2024

Een flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Flitscontroles hebben een informatief en preventief karakter, maar bij zwaarwichtige inbreuken zullen de inspectiediensten niettemin kordaat optreden en eventueel een proces-verbaal opmaken.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat bedrijven zich nog snel in regel stellen.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (single permit, arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder meer volgende zaken bekijken in jouw onderneming:

  • Het arbeidsreglement, met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten, uitzendcontracten)
  • De controlekaarten van werkloze werknemers
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • Het bewijs van periodieke keuring van de hijs en heftoestellen (verhuisliften) en het attest van opleiding om deze toestellen veilig te kunnen bedienen
  • Lijst van geregistreerde voertuigen/kentekenplaten en bewijs van vervoersvergunning
  • ...

De inspecteurs gaan ook na of er geen sprake is van (schijn)zelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt verschillende checklists van documenten ter beschikking, die een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle. Deze checklists stellen je in de gelegenheid een vorm van zelfcontrole uit te voeren.

Voor de verhuissector werd een nieuwe checklist ontwikkeld. 

Wat doet Securex voor jou?

Is je arbeidsreglement niet meer up-to-date of weet je niet zeker dat je alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast? Neem dan zeker contact op met jouw legal advisor via myHR@securex.be.

Bronnen

 

Flitscontroles