Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flitscontroles in de land- en tuinbouwsector in september 2024

In de maand september 2024 zullen de inspectiediensten zogenaamde flitscontroles houden in de land- en tuinbouwsector (PC 144, 145 en 132).

10 juli 2024

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

Wat wordt er gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder andere nagaan of volgende zaken in orde zijn in jouw onderneming:

  • Het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten, uitzendcontracten)
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • De formulieren (plukkaarten) voor gelegenheidsarbeiders

Weet dat een kopie van het arbeidsreglement moet bijgehouden worden op iedere arbeidsplaats, dus ook in de (vracht)wagen van je werknemer.

Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt een checklist van documenten ter beschikking die een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle. De checklist voor de groene sectoren werd vernieuwd in september 2023.

Wat doet Securex voor je?

Is jouw arbeidsreglement niet meer up-to-date, of ben je niet zeker dat je alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast? Neem dan zeker contact op met jouw legal advisor voor hulp via myHR@securex.be.  

Landbouw en tuinbouw
Flitscontroles