Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

10 Fiscale vrijstellingen om je loonbeleid te optimaliseren

Als werkgever mag je in bepaalde situaties de bedrijfsvoorheffing, die je op de lonen inhoudt, bijhouden. Je moet dus een deel niet doorstorten aan de fiscus. Er bestaan tien van die zogenaamde ‘gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing’ en je kunt er je loonbeleid sterk mee optimaliseren. Kom jij ook in aanmerking?

15 juni 2023

Verschillende fiscale vrijstellingen, verschillende voorwaarden

Er zijn verschillende situaties die aanleiding kunnen geven tot een fiscale vrijstelling. Denk aan ploegenarbeid binnen de onderneming, werknemers die overuren presteren, enzovoort. Je vindt onderstaand een overzicht van deze verschillende omstandigheden.

De bedoeling van de fiscale vrijstellingen is steeds dezelfde: ondernemingen in bepaalde situaties  steunen door in een fiscale gunstregeling te voorzien die hun loonkost aanzienlijk zal doen dalen.

Het mes snijdt natuurlijk steeds aan twee kanten. Zo is elke fiscale vrijstelling onderworpen aan specifieke voorwaarden die strikt moeten worden nageleefd.

Wees waakzaam voor controles

De fiscus voert strenge controles uit op de naleving van deze voorwaarden en past aanzienlijke boetes toe in geval van niet-naleving. Kijk daarom altijd eerst na of je aan alle voorwaarden voldoet, vooraleer je een vrijstelling toepast.

Je kan als werkgever onder voorwaarden een fiscale vrijstelling genieten in onderstaande situaties.

Overwerk

Je kan onder bepaalde voorwaarden rekenen op een fiscale vrijstelling voor een bepaald aantal overuren per jaar en per werknemer. Maar ook je werknemers komen in aanmerking voor een vermindering van bedrijfsvoorheffing op dit loon.

Komen in aanmerking:

 • Enkel overuren waarvoor je een minimum wettelijk overloon (20%, 50% of 100%) verschuldigd bent
 • Maximum 130 overuren per jaar per werknemer (180 tot en met 30 juni 2023). In de horeca- en bouwsector gelden hogere maximumgrenzen

De vrijstelling bedraagt 32,19% (20 overurentoeslag) of 41,25% (50% of 100% overurentoeslag) van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Lees meer over de fiscale vrijstelling ‘overwerk’

Onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Stel je onderzoekers tewerk in projecten van onderzoek en ontwikkeling? Dan gelden volgende spelregels:

 • Fiscale vrijstelling van 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing
 • Voor ondernemingen die (gediplomeerde) wetenschappers tewerkstellen in een onderzoeksproject
 • Een elektronische aanmeldingsprocedure via BELSPO is vereist. Vanaf 1 augustus 2023 moeten alle nieuwe projecten vóór hun aanvangsdatum worden aangemeld. Vergeet zeker niet om je lopende projecten aan te melden vóór 1 augustus 2023. Zo kan je nog genieten van de fiscale vrijstelling voor de resterende looptijd van deze projecten

Lees meer over de fiscale vrijstelling ‘onderzoek en ontwikkeling’

Geniet van dit voordeel via onze screening R&D.

Ploegen- en nachtarbeid

Werken jouw werknemers ‘s nachts, in ploegen of volcontinu? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op een fiscale vrijstelling. Ook de bouwsector kan van deze vrijstelling gebruik maken. Denk dus niet te snel dat je niet in aanmerking komt!

Hierbij enkele kernprincipes:

 • Vrijstelling van 22,80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing (18% in de bouw- en aanverwante sectoren)
 • Voor werkgevers die een minimum ploegen- of nachtpremie toekennen
 • Op voorwaarde dat de werknemers minstens één derde van hun tijd ’s in ploegen of ’s nachts werken

Lees meer over de fiscale vrijstelling ‘ploegen- en nachtarbeid’

Structurele vrijstelling (IPA-korting)

 • Algemene fiscale vrijstelling voor alle ondernemingen
 • KMO’s in de profitsector: vrijstelling van 0,12% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing
 • Non-profitsector: vrijstelling van 1% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing (1,12% voor KMO’s)

Lees meer over de ‘IPA-korting’

Startende ondernemingen

Ben je een kleine en jonge onderneming? Lees dan zeker volgende algemene principes die voor deze fiscale vrijstelling van toepassing zijn:

 • Enkel voor KMO’s of micro-ondernemingen
 • Gedurende 48 maanden vanaf oprichting.
 • Vrijstelling van 10% voor KMO’s en 20% voor micro-ondernemingen op de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Lees meer over de fiscale vrijstelling ‘startende ondernemingen’

Investeringen in steunzones

Ben je van plan om te investeren in een steunzone en zo nieuwe banen te creëren? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een fiscale vrijstelling voor steunzones.

Het gaat om:

 • Een vrijstelling van 25% op de ingehouden bedrijfsvoorheffing
 • Voor investeringen in de steunzones rond Genk, Turnhout en Machelen-Zaventem
 • Waardoor nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden die 3 jaar (KMO’s) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven
 • Een vrijstelling die gedurende 2 jaar mag toegepast worden
 • Een vrijstelling met een specifieke aanvraagprocedure

Lees meer over de fiscale vrijstelling ‘investeringen in steunzones’

Overige vrijstellingen voor:

Ga zeker na of je je in één van bovenstaande situaties bevindt die recht geven op een fiscale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Zo kan je aanzienlijk besparen op je loonkosten.

Voorkom problemen bij fiscale inspectie

Securex zal de fiscale vrijstelling(en) voor jouw bedrijf berekenen nadat je ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven via de jaarlijkse enquête. Enkel voor overuren zal deze enquête niet verstuurd worden.

Voor volgende zaken blijf je zelf verantwoordelijk:

 • Bepalen of je onderneming aan de voorwaarden voldoet
 • Tijdig de juiste info en kalendercodes bezorgen aan Securex
 • Bij een eventuele controle toelichting geven aan de fiscus en het bewijs leveren (met bewijsstukken) dat je aan de basisvoorwaarden van de fiscale vrijstelling hebt voldaan

Als je ons onjuiste of onvolledige info bezorgt, zal je mogelijk het voordeel moeten terugbetalen na een eventuele inspectie door de fiscus. Ook boetes en nalatigheidsinteresten zijn dan mogelijk.

Hoe Securex jou helpt

Je ziet, je kan je loonbeleid optimaliseren met heel wat vrijstellingen. Controleer wel goed of je aan de voorwaarden voldoet. Securex kan die vrijstellingen vervolgens voor jou berekenen, maar denk er aan om ons steeds de correcte info te bezorgen.

Bij een fiscale controle kan Securex heel wat informatie verschaffen. Wel moet je zelf de bewijsstukken m.b.t. de concrete organisatie van ploegen, gepresteerde overuren, enz. zelf kunnen voorleggen.

Heb je nog vragen over de fiscale vrijstellingen? Contacteer ons dan via salaryoptimization@securex.be.

Fiscaal nieuws