Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vrijstelling onderzoek & ontwikkeling: meld je lopende projecten aan vóór 1 augustus 2023

De fiscus heeft recent haar standpunt over het tijdstip van de verplichte aanmelding van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject bij BELSPO gewijzigd. Om te kunnen genieten van de vrijstelling dien je jouw project voortaan voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project aan te melden.

9 mei 2023

Op de website van BELSPO vind je richtlijnen voor de aanmelding van jouw projecten en programma’s van onderzoek en ontwikkeling. Deze richtlijnen houden zoveel mogelijk rekening met het gewijzigd standpunt van de fiscus inzake het tijdstip van aanmelding. In de komende tijd wordt echter nog een antwoord van de fiscus verwacht met betrekking tot een aantal onduidelijkheden. Wij houden jou hier vanzelfsprekend van op de hoogte.

Je meldt jouw projecten en programma’s dus best tijdig en volgens deze richtlijnen van BELSPO aan.

Voor lopende projecten geldt een overgangsregeling. Zij moeten worden aangemeld vóór 1 augustus 2023.

Cruciale voorwaarde: project aanmelden bij BELSPO

Werkgevers die projecten of programma’s hebben van onderzoek en ontwikkeling kunnen onder voorwaarden genieten van een fiscale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 80%. Dat betekent dat zij een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de werknemers (80%) niet moeten doorstorten aan de fiscus.

Om van deze vrijstelling te genieten, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Één van deze voorwaarden is dat de projecten worden aangemeld bij BELSPO, met melding van:

  • De identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing
  • De beschrijving van het project/ programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft
  • De verwachte aanvangsdatum van het project/ programma
  • De vooropgestelde einddatum van het project/ programma

Weten of jouw innovatieproject in aanmerking komt? Doe onze screening R&D

Het vroegere standpunt van de fiscus in verband met deze aanmelding

De fiscus oordeelde tot voor kort dat je een project niet noodzakelijk voorafgaand aan de opstart van een nieuwe activiteit van onderzoek of ontwikkeling diende aan te melden. De toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kon wel pas vanaf de datum van aanmelding van het project worden toegepast.

Cassatie strenger dan fiscus

In haar arrest van 6 januari 2023 heeft het Hof van Cassatie echter strenger geoordeeld dan de fiscus. Zo moet de aanmelding van een nieuw project volgens Cassatie wel degelijk voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project dient te gebeuren.

Fiscus aligneert zich met rechtspraak Hof van Cassatie

De fiscus heeft recent een circulaire gepubliceerd en haar FAQ aangepast waarmee het naar aanleiding van de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie haar administratieve standpunt wijzigt.

Dit houdt in dat je de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling voortaan enkel nog kan toepassen voor bezoldigingen van personeel tewerkgesteld in projecten die werden aangemeld bij BELSPO vóór hun aanvangsdatum met vermelding van alle verplichte gegevens.

Als de aanmelding van het project gebeurt na de aanvangsdatum, gaat het recht op vrijstelling voortaan volledig verloren, ook voor de periode na de datum van aanmelding.

Wanneer treedt deze nieuwe interpretatie in werking?

De fiscus voorziet in haar circulaire wel in een overgangsregeling.

De strengere nieuwe interpretatie geldt enkel voor projecten die aangemeld worden vanaf 1 augustus 2023. Wat betekent dit concreet?

  • Projecten die starten na 1 augustus 2023, vóór hun aanvangsdatum moeten worden aangemeld
  • Projecten die lopende zijn, maar nog niet met alle verplichte vermeldingen aangemeld werden vóór 1 augustus 2023, dienen te worden aangemeld om nog te kunnen genieten van de vrijstelling op de bezoldigingen met betrekking tot de periode na de datum van aanmelding
  • Er wijzigt niets voor projecten die op volledige wijze aangemeld worden vóór 1 augustus 2023. De vrijstelling blijft van toepassing blijft, ook al gebeurde de aanmelding van het project maar na de aanvangsdatum

Een voorbeeld ter illustratie

Bij de firma Ventilofliux loopt een project van onderzoek en ontwikkeling van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Als  het project bij BELSPO zou worden aangemeld op 1 mei 2023 (dus vóór 1 augustus 2023) dan blijft de oude regeling van toepassing. Dit betekent dat de fiscale vrijstelling kan worden toegepast vanaf 1 mei 2023 (moment van aanmelding) en voor de ganse duurtijd van het project (tot en met 31 december 2023).

Wordt het project daarentegen aangemeld op 1 augustus 2023, dan gaat het recht op enige vrijstelling verloren voor de ganse looptijd van het project.

Hoe Securex jou helpt

Heb je lopende projecten die nog niet zijn aangemeld? Dan heb je er alle belang bij om dit te doen vóór 1 augustus 2023. Zo niet, dan kan je niet meer genieten van de fiscale vrijstelling voor deze projecten.

Vragen omtrent de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling? Contacteer ons.

Lees meer: ‘Wat is de fiscale vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling?’

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O

Bronnen

Fiscaal nieuws
Bedrijfsvoorheffing