Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

10 dingen die bewegen op HR-vlak in 2024

Het jaar 2024 is een schrikkeljaar, een jaar dat 366 dagen telt in plaats van 365. Het Chinese nieuwjaar staat dan weer volledig in het teken van de draak. Maar wat beweegt er allemaal op sociaal-juridisch vlak in 2024? Je ontdekt hier alvast de 10 belangrijkste wijzigingen.

18 december 2023

De Federal Learning Account

Vanaf 1 april 2024 moet je alle individuele opleidingen die je werknemers volgen registreren in de Federal Learning Account (FLA). De FLA is een digitale toepassing die werknemers een overzicht geeft van hun individueel opleidingsrecht.

Lees meer: 'Op 1 april 2024 gaat de federal learning account (FLA) van start'

Uitbreiding van de flexijobs

In het begrotingsakkoord van de federale regering van oktober 2023, werd onder meer opgenomen dat de flexi-jobs worden uitgebreid naar 12 nieuwe sectoren. De uitbreiding van de flexi-jobs zal ingaan op 1 januari 2024. Daarnaast zal voor het flexwerk hetzelfde barema gelden dat ook voor gewone werknemers in de sector geldt (behoudens voor de horeca). Bovendien komt er ook een plafond van 12.000 euro per jaar dat iemand via een flexi-job mag verdienen.

Lees meer: 'Hervorming flexi-jobs: wat moet je weten?'

Wijzigingen RSZ-korting voor eerste aanwerving

Vanaf 2024 verlaagt de overheid het bedrag van de RSZ-korting voor een eerste werknemer. Tot eind dit jaar heb je recht op een maximale korting van 4.000 euro voor je eerste werknemer. En dat wordt maximaal 3.100 euro vanaf 2024. De korting voor de vierde tot de zesde werknemer verdwijnt dan weer vanaf 2024.

Lees meer: 'Lagere RSZ-korting eerste werknemer vanaf 2024'

Een bijkomende aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid

Vanaf januari 2024 daalt het percentage van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Je werknemers hebben vanaf dan nog slecht recht op een uitkering gelijk aan 60% van hun geplafonneerd loon. En dat in plaats van 65%. Daarom voorziet een nieuwe wet dat je als werkgever 5 euro per werkloosheidsdag moet betalen als compensatie.

Lees meer: 'Extra toeslag bij tijdelijke werkloosheid'

Jaarlijkse vakantie – nieuwe regels bij ziekte

Vanaf 2024 kunnen werknemers vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar als ze die door ziekte of andere schorsingen niet op tijd konden opnemen. De overgedragen dagen moeten wel binnen 24 maanden na het einde van het vakantiejaar worden opgenomen.

Lees meer: 'Zieke werknemers kunnen vakantie later inhalen vanaf 2024'

Vertrekvakantiegeld – nieuwe verrekeningsregels vanaf 2024

Vanaf 2024 wordt de verrekening van het vertrekvakantiegeld voor bedienden gewijzigd.

Tot nu toe wordt het vertrekvakantiegeld meestal in één keer verrekend in de maand waarin de nieuwe werkgever het dubbel vakantiegeld betaalt. Om dit te voorkomen, wordt het vertrekvakantiegeld vanaf 2024 in twee fases verrekend.

Lees meer: 'Verrekening enkel vertrekvakantiegeld vanaf 2024'

Sociale verkiezingen

Elke 4 jaar organiseren bedrijven met 50 of meer personeelsleden sociale verkiezingen, nu in 2024. Daarbij kiezen werknemers hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) voor de volgende 4 jaar.

De sociale verkiezingen 2024 zullen plaatsvinden van 13 tot en met 26 mei 2024.

Lees meer: '15 december 2023: start van de sociale verkiezingen'

Flitscontroles in 2024

Ook in 2024 zet de sociale inlichtingen - en opsporingsdienst (SIOD) de strijd tegen de sociale fraude verder. Daartoe organiseren zij opnieuw nationale flitscontroles in een aantal sectoren.

Lees meer: 'De flitsconroles voor 2024'

Een hogere fietsvergoeding in 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal de sociale en fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding verhoogd worden tot 0,35 euro per kilometer. Op die manier wil de overheid het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen bevorderen. Daarnaast wordt er ook een jaarlijks plafond van 2.500 euro ingevoerd.

Lees meer: 'Verhoging maximum fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024'

Aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector

Vanaf 1 januari 2024 is er een verplichte aanwezigheidsregistratie voor alle onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten van onroerende goederen. Deze verplichting geldt voor alle natuurlijke personen die aanwezig zijn op een arbeidsplaats waar deze activiteiten worden verricht, ongeacht hun status (werknemer, zelfstandige, gedetacheerde, aannemer, onderaannemer, enz.).De registratie moet elektronisch gebeuren

Lees meer: 'Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en schoonmaakactiviteiten'

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over deze nieuwigheden, contacteer gerust jouw legal advisor via myHr@securex.be.

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws over sociale wetgeving, sociale zekerheid en loonfiscaliteit? Schrijf je dan zeker in voor onze Webinars sociaal juridische actualiteit.

Arbeidsdeal
Flitscontroles
Sociale verkiezingen