Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verrekening enkel vertrekvakantiegeld wijzigt vanaf 2024

De wetgever wil vanaf het vakantiejaar 2024 de regels over het verrekenen van het enkel vertrekvakantiegeld wijzigen. Het enkel vertrekvakantiegeld van bedienden zal vanaf dan in twee fasen verrekend worden. In eerste instantie moet de nieuwe werkgever 90% van het vertrekvakantiegeld verrekenen als de werknemer een vakantiedag opneemt.

30 juni 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van het koninklijk besluit van 28 september 2023.

In december volgt dan eventueel nog een correctie.

Hoe zal het enkel vertrekvakantiegeld van je bedienden vanaf 2024 verrekend worden?

De voorbije jaren maakten de inspectiediensten meer en meer opmerkingen op de verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld bij bedienden.

Tot nu wordt het enkel vertrekvakantiegeld immers meestal in één keer verrekend. En dat in de maand waarin je nieuwe werknemer de hoofdvakantie opneemt. Als je nieuwe werknemer de hoofdvakantie al heeft opgenomen, gebeurt de verrekening bij de indiensttreding. In die maand ontvangt je werknemer dus vaak weinig of zelfs geen loon.

Om aan de opmerkingen van de inspectiediensten tegemoet te komen, bereidt de regering een wijziging aan de reglementering voor. In dat voorstel wordt voorzien dat het enkel vertrekvakantiegeld vanaf het vakantiejaar 2024 in twee fases wordt verrekend.

In 2023 verandert er nog niets. De inspectiediensten aanvaarden dat dit jaar nog de gebruikelijke regels worden toegepast.

De eerste fase van de verrekening

In een eerste fase zal 90% van het enkel vertrekvakantiegeld verrekend worden. Dat gebeurt telkens als je nieuwe werknemer een wettelijke vakantiedag opneemt. De verrekening gebeurt dus niet meer in één keer. Het is dan ook mogelijk dat je het enkel vertrekvakantiegeld over meerdere maanden moet verrekenen.

De tweede fase van de verrekening

De tweede fase van de verrekening vindt elk jaar in december plaats. Op dat moment zal je als werkgever moeten nagaan of er nog een correctie nodig is. Eventueel moet je dan nog het saldo van het vertrekvakantiegeld verrekenen.

Als je een bijkomende inhouding moet doen, gebeurt dat op het loon van de maand december. Bij die verrekening mag je normaal gezien maximaal 20% van het nettoloon inhouden. Als je meer dan 20% moet inhouden, moet je die inhouding over twee maanden spreiden. Je kan wel met je werknemer overeenkomen om de correctie toch in één keer te verrekenen.

En wat als je nieuwe werknemer je bedrijf voor december opnieuw verlaat? Dan moet je het saldo verrekenen bij de uitdiensttreding.

Hoe moet je je bedienden informeren over deze wijzigingen?

De regering voorziet ook dat je als werkgever je bedienden moet informeren over deze nieuwe verrekening. De informatie moet je op drie niveaus verstrekken:

  1. Je moet de nieuwe regels over de verrekening vanaf 2024 uitdrukkelijk op het vakantieattest vermelden. De sociale partners werken hiervoor nog een model uit.
  2. Als je werknemer erom vraagt, moet je een duidelijke uitleg geven over de toegepaste berekeningswijze en de regels over de verrekening. Je kan je werknemers ofwel op papier ofwel elektronisch informeren. Zodra er hierover meer duidelijkheid is, kan Securex je daarbij helpen.
  3. Als nieuwe werkgever moet je je nieuwe bediende via de loonfiche van december (of de maand van uitdiensttreding) informeren over de aangebrachte correcties.

En wat met de verrekening van het dubbel vakantiegeld?

De verrekening van het dubbel vertrekvakantiegeld zou niet wijzigen. In 2024 wordt het dubbel vertrekvakantiegeld dus nog steeds in één keer verrekend. Dat gebeurt meestal in de maand waarin je nieuwe werknemer de hoofdvakantie opneemt.

Verandert er iets voor je arbeiders?

Neen, voor je arbeiders verandert er niets. Hun vakantiegeld wordt ook in 2024 nog steeds berekend en uitbetaald door de vakantiekassen.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 28 september 2023 tot wijziging van de artikelen 46, 48 en 49 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers
Vakantiegeld
Feestdagen