Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid

Soms bent u hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale of sociale schulden van uw (onder)aannemers. Vermijd onaangename verrassingen en ga hier na wanneer u een risico loopt.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Hoofdelijke aansprakelijkheid: overzicht

Hierna vindt u een vergelijking tussen de stelsels van hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden, fiscale schulden, loonschulden en in geval van illegale tewerkstelling.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij illegale tewerkstelling

Er zijn enkele specifieke bepalingen die de illegale tewerkstelling van werknemers nog minder aantrekkelijk maken. Deze bepalingen hebben meer bepaald betrekking op buitenlandse werknemers die onderdaan zijn van een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie of dat niet onder het Schengenakkoord valt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden

Als werkgever kunt u aansprakelijk gesteld worden voor fiscale schulden van uw (onder)aannemers. Vermijd verrassingen en check hier hoe u dit kunt vermijden.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden

Soms kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schulden die uw (onder)aannemer heeft bij de RSZ. Wilt u niet voor verrassingen komen te staan? Ga dan hier na hoe u dit kunt vermijden.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij loonschulden

Eender wie personeel in België tewerkstelt, moet de Belgische minimumlonen naleven, ook al gaat het om gedetacheerde werknemers.  Wees dus op uw hoede als uw medecontractant abnormaal lage prijzen aanbiedt... het kan zijn dat hij zich niet aan de geldende loonschalen houdt, en dat kan u duur komen te staan. Hier vindt u meer informatie over de drie regelingen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden.