Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Politiek verlof

Op welk verlof hebben de andere dan de uitvoerende gemeentelijke mandatarissen recht?

Voor de andere dan de uitvoerende gemeentelijke mandatarissen is het aantal dagen per maand waarop de mandataris afwezig mag blijven van het werk om zijn politiek mandaat uit te oefenen, bij koninklijk besluit vastgelegd.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Duur van de afwezigheid

Voor de andere dan de uitvoerende gemeentelijke mandatarissen is het aantal dagen per maand waarop de mandataris afwezig mag blijven van het werk om zijn politiek mandaat uit te oefenen, bij koninklijk besluit vastgelegd. In tegenstelling tot wat geldt voor de gemeentelijke uitvoerende mandatarissen, is voor hen geen volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst voorzien.

Instellingen

Aantal afwezigheidsdagen per maand

Gemeenteraad en OCMW-raad

Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners

  • Leden van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn [1]
  • Gemeenteraadsleden [2], leden van de raad van het OCMW [3]

Gemeenten met 10.000 tot 50.000 inwoners

  • Leden van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn [4]
  • Gemeenteraadsleden [5], leden van de raad van het OCMW [6]

Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners

  • Leden van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn [7]
  • Gemeenteraadsleden [8], leden van de raad van het OCMW [9]

1 dag

1/2 dag

 

 

2 dagen

1 dag

 

 

2 1/2 dagen

1 dag

Provincieraad

Ononderbroken periodes overeenstemmend met de effectieve duur van de gewone en buitengewone zittingen van de raad

Agglomeratieraad

1 dag

Federatieraad

1 dag

Districtsraad

1 dag

Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, Franse gemeenschapscommissie, Vlaamse gemeenschapscommissie

1 dag

Parlement van de Duitse Gemeenschap

1 dag

Loon ten laste van de werkgever

Behoud van loon

De werknemer mag van het werk afwezig blijven met behoud van zijn normale loon. Dit loon, dat wordt berekend volgens het loon voor feestdagen, wordt wel beperkt tot het bedrag dat geldt voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering.

Terugbetaling aan de werkgever

De instelling waartoe de mandataris behoort, zal dit loon [10], op diens verzoek, aan de werkgever terugbetalen.

Het verzoek tot terugbetaling dient om de drie maanden aan de betrokken instelling te worden gericht aan de hand van een modelformulier (u vindt dit in de downloadsectie van deze pagina). Het formulier moet vergezeld zijn van een kopie van de afrekening die iedere maand aan de werknemer wordt overhandigd.

Terugvordering van de werknemer

De betrokken instelling zal het bedrag dat terugbetaald werd aan de werkgever, terugvorderen van de werknemer of het inhouden op de wedde of de zitpenningen van deze laatste. Deze terugvordering of inhouding mag maximum de helft van de wedde bedragen.

[1]Anderen dan de voorzitter.

[2] Anderen dan de burgemeester en de schepenen.

[3] Anderen dan de voorzitter en de leden van het vast bureau.

[4] Anderen dan de voorzitter.

[5] Anderen dan de burgemeester en de schepenen.

[6] Anderen dan de voorzitter en de leden van het vast bureau.

[7] Anderen dan de voorzitter.

[8] Anderen dan de burgemeester en de schepenen.

[9] Anderen dan de voorzitter en de leden van het vast bureau.

[10] Verhoogd met de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Alle artikelen over Politiek verlof