Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Politiek verlof

Is de werknemer beschermd tegen ontslag?

De wet bepaalt dat de werkgever geen einde mag maken aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer die zich kandidaat stelt voor bepaalde instellingen vanaf de dag van de ontvangst door de werkgever van de melding van deze kandidatuur.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Ontslagverbod

De wet bepaalt dat de werkgever geen einde mag maken aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer die zich kandidaat stelt voor bepaalde instellingen vanaf de dag van de ontvangst door de werkgever van de melding van deze kandidatuur (ten vroegste 6 maanden vóór de verkiezingen). Deze bescherming eindigt 6 maanden na het einde van het mandaat indien de werknemer werd verkozen en 3 maanden na de verkiezingen indien de werknemer niet werd verkozen.

Dit verbod is evenwel niet absoluut. De werkgever kan deze werknemer immers wel ontslaan om dringende reden of omwille van redenen die volledig vreemd zijn aan de kandidatuur en/of de uitoefening van het politiek mandaat.

Sanctie

Indien de werkgever de werknemer ontslaat zonder een geldige reden te kunnen opgeven, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 6 maanden loon, onverminderd de vergoedingen die aan de werknemer verschuldigd zijn ingeval van verbreking van de overeenkomst.

Op deze forfaitaire vergoeding zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Fiscaal gezien wordt deze vergoeding als een verbrekingsvergoeding beschouwd en moet er dus bedrijfsvoorheffing op afgehouden worden.

Alle artikelen over Politiek verlof