Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De inhoud, binding en vormvoorwaarden van de cao’s

Wat zijn de vormvoorwaarden waaraan een cao moet voldoen?

Hier vindt u meer info over de taal waarin u een cao moet opstellen. Ook de info die u verplicht moet vermelden in een cao vindt u hier terug.

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2022

Noodzaak van een geschrift

De cao wordt op straffe van nietigheid, schriftelijk gesloten.

Taalvereisten

De cao is in het Frans en het Nederlands opgesteld. Ze wordt echter opgesteld in de taal van het gebied indien ze uitsluitend betrekking heeft op hetzij het Franse taalgebied, hetzij het Nederlandse taalgebied, hetzij het Duitse taalgebied.

Opgelet: Werkgevers van wie de werknemers zijn tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten hun cao's dus in de twee talen opstellen.

Verplichte vermeldingen

De cao moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • De benaming van de organisaties die de cao sluiten
 • De benaming van het paritair orgaan indien de cao binnen een dergelijk orgaan wordt gesloten
 • De identiteit, de hoedanigheid en eventueel de functie van de ondertekenaars
 • Het toepassingsgebied: de personen en de ondernemingen of de exploitatiezetels van de ondernemingen waarop de cao van toepassing is
 • De geldigheidsduur van de cao: ze kan worden gesloten voor een bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met een verlengingsbeding
 • De datum van inwerkingtreding, indien de cao niet in werking treedt op de datum waarop ze wordt gesloten
 • De datum waarop de cao werd gesloten
 • De originele handtekening van de personen die bevoegd zijn tot ondertekening
 • De datum en het registratienummer van de voorheen neergelegde CAO('s) die door de overeenkomst worden gewijzigd, verlengd of opgeheven. Deze vereiste verhoogt de rechtszekerheid. Op die manier weten alle betrokkenen meteen welke cao's op hen van toepassing zijn

De cao's die op het niveau van de onderneming worden gesloten moeten de volgende bijkomende vermelding(en) bevatten:

 • Het ondernemingsnummer of de ondernemingsnummers voor de cao's die worden gesloten voor een onderneming of voor een groep van ondernemingen
 • De nummers van de vestigingseenheden van de entiteiten waar de cao van toepassing is, indien de onderneming of de ondernemingen bestaan uit verschillende autonome entiteiten

Om ervoor te zorgen dat de ondernemings-cao's alle verplichte vermeldingen bevatten, heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een modelcao en een checklist ter beschikking gesteld op zijn website.

Wat is de sanctie?

Indien één van de verplichte vermeldingen niet werd opgenomen, wordt de cao niet geregistreerd. Aan de partijen wordt dan gevraagd om de tekst aan te passen. Komt er geen reactie, dan wordt de registratie definitief geweigerd.

Alle artikelen over De inhoud, binding en vormvoorwaarden van de cao’s