Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming van de preventieadviseur

Welke preventieadviseurs worden beschermd?

De werkgever bepaalt in het kader van het globaal preventieplan welke vaardigheden in zijn onderneming of instelling aanwezig moeten zijn (interne dienst) en voor welke vaardigheden hij een beroep doet op een externe dienst.

Laatst bijgewerkt op 18 juli 2022

Voor de ontslagbescherming maakt dit geen verschil: zowel de interne als de externe preventieadviseur is immers beschermd tegen ontslag (of verwijdering uit de functie).

De interne preventieadviseur

De interne preventieadviseur is de preventieadviseur verbonden aan een interne dienst en belast met de opdrachten van de interne dienst, met uitsluiting van het administratief en medisch hulppersoneel en van de deskundigen met de vaardigheden ergonomie, bedrijfshygiëne en psychosociale aspecten van de arbeid.  Deze preventieadviseur is met de werkgever verbonden door een arbeidsovereenkomst.

De externe preventieadviseur

De externe preventieadviseur is de preventieadviseur verbonden aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.  Hij kan zowel verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst aan de externe dienst, maar hij kan ook zelfstandige zijn. De externe dienst wordt in dit geval als werkgever beschouwd, ongeacht de contractuele relatie tussen de externe dienst en de preventieadviseur.

Alle artikelen over Ontslagbescherming van de preventieadviseur