Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming van de preventieadviseur

Schematische voorstelling van de procedure

De procedure tot verwijdering uit de functie en van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt schematisch voorgesteld.

Laatst bijgewerkt op 18 juli 2022

Schema procedure uit de functie verwijderen

Voornemen verwijdering uit functie
Bevoegd comité akkoord Bevoegd comité niet akkoord
Preventieadviseur kan uit zijn functie verwijderd worden Werkgever houdt preventieadviseur in functie Werkgever vraagt advies aan inspecteur van het Toezicht op het welzijn op het werk
Preventieadviseur kan naar arbeidsrechtbank stappen Alsnog een akkoord
(zie 'Bevoegd comité akkoord')
Niet akkoord, dan geeft inspecteur zijn advies waarvan werkgever en bevoegd comité op de hoogte moeten worden gebracht
Werkgever moet geen beroep doen op het arbeidsgerecht voor toestemming
Preventieadviseur kan naar rechtbank stappen

Schema procedure beëindiging van de overeenkomst

Voornemen te ontslaan
Bevoegd comité akkoord Bevoegd comité niet akkoord of niet binnen redelijke termijn
Beëindiging overeenkomst met preventieadviseur Werkgever houdt preventieadviseur in functie Werkgever vraagt advies aan inspecteur van het Toezicht op het welzijn op het werk
Preventieadviseur kan naar arbeidsrechtbank stappen Alsnog een akkoord tussen bevoegd comité en werkgever
(zie 'Bevoegd comité akkoord')
Niet akkoord, dan geeft inspecteur zijn advies waarvan werkgever en bevoegd comité op de hoogte moeten worden gebracht
Werkgever moet beroep doen op het arbeidsgerecht voor toestemming tot beëindiging van de overeenkomst
 

 

Alle artikelen over Ontslagbescherming van de preventieadviseur